Стабилен ръст на фотоволтаичната индустрия у нас

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2010

Въпреки административните трудности, изграждането на соларни централи продължава

Според последните проучвания на Европейската Асоциация на Фотоволтаичната Индустрия (EPIA), соларното електричество от фотоволтаици има потенциала да се превърне в значим източник за европейския енергиен пазар. Това би донесло огромни ползи за икономиката и обществото, но за неговото осъществяване се изисква определена подкрепа и адекватна политика на международно и държавно ниво.

Производството на електричество от фотоволтаици е в пряка зависимост от развитието на технологиите и индустрията като цяло. Именно заради това се очаква цената на тази енергия да спада с около 8% всяка година. По данни от проучването, през 2008 година фотоволтаиката заема около 19% от всички новоинсталирани електрически мощности в ЕС. Целта на сектора е към 2020 г. да заема около 12% дял от произвежданото електричество като цяло. Макар и амбициозна, задачата изглежда осъществима.

Напълно естествено, България е част от тази тенденция. Все повече компании са готови да инвестират в изграждането на соларни паркове, въпреки административните пречки и обективните икономически трудности. Оповестени бяха различни фази от развитието на няколко соларни проекти, част от които вече осъществени, други в начален етап, но във всички случаи демонстриращи активността на фотоволтаичната индустрия.

В средата на м. май т.г. официално бе открит фотоволтаичният парк до с. Блатец, общ. Сливен

Новоизградената слънчева централа е собственост на компанията Натуркрафт - дружество от групата на ЕVN, което развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Инвестицията в съоръжението възлиза на около 6 млн. лева. При изграждането на соларния парк са използвани само най-модерни и екологични технологии.

Новоизграденият соларен енергиен парк се състои от общо 3 групи фотоволтаични елементи с oбща мощност 836.7 kWp. През декември 2009 г. беше пусната в техническа пробна експлоатация първата част от централата. Тя се състои от 2376 тънкослойни силициеви елемента с мощност 178.2 kWp. Фотоволтаичният парк е най-големият в цялата EVN Група и първият за EVN, който е изграден извън Австрия.

В началото на 2010 г. в експлоатация бяха въведени и другите две групи. Едната се състои от 1584 соларни модула от монокристален силиций с мощност 380.16 kWp, а другата е съставена от 960 соларни модула от монокристален силиций с общ капацитет 278.4 kWp.

Фотоволтаичната централа функционира успешно с пълна мощност от началото на март 2010 г. Произведената до момента електроенергия е 342 000 kWh. Работата на соларния парк вече дава своя положителен ефект върху околната среда - само до момента са спестени 222 тона вредни емисии CO2.

В процес на осъществяване е соларната централа край Ихтиман

която ще бъде с мощност 2 MW. Паркът е построен на площ от 92 дка общинска земя, отпусната под аренда за 50 години от община Ихтиман, и се очаква да бъде въведен в експлоатация през юли. Строителството е с продължителност 5 месеца, а стойността на проекта е 5 млн. евро. Инвеститор е Бета парк - дружество, специално създадено за целта, което е 90% собственост на Полар-Уиском България (Polar-Wiscom Bulgaria). Това е смесено дружество между Polar Photovoltaics и Wiscom - китайска фирма с интереси в енергетиката. Партньор на китайците в проекта край Ихтиман са две български дружества - Ергосол и Оптиенерджи. Ергосол функционира като инвестиционна компания на фотоволтаичната фирма СънСървис, създател на първата соларна електроцентрала в България, намираща се също в района Ихтиман, в землището на с. Пауново. Разположена е върху 45 дка и съдържа 13 365 соларни модула и 159 инвертора. Произвежданата енергия ще се изкупува от ЧЕЗ България по утвърдените от държавата тарифи. Част от плановете на китайската компания са по-нататъшни инвестиции във ВЕИ сектора у нас.

Първа копка на планирания за най-голям PV парк в Европа

беше направена наскоро между селата Априлци и Сбор, община Пазарджик. Соларната станция ще бъде с капацитет от 80 MW. Към момента е издадено разрешително за 1150 kW, които ще бъдат изпълнени в първия етап от проекта. Втората фаза ще бъде увеличаване на капацитета до 40 MW, което по план трябва да се случи в края на 2011 година.

Фотоволтаичният парк ще бъде изграден на три етапа, a пускането му в експлоатация се очаква да стане до 2014 година. Слънчевите модули, които се монтират, улавят дори разсеяна слънчева светлина. Това гарантира, че инсталацията ще произвежда ток дори при облачно време или мъгла. След изграждането на станцията в нея ще работят около 50 души персонал. Общият размер на инвестицията е 200 млн. евро, които се осигуряват от европейски търговски банки.

След успешното осъществяване на първия си проект в село Янково, Шуменско, в началото на пролетта компанията Соларпро стартира строителството на фотоволтаична централа в Малко Търново

Паркът се изгражда върху терен от 112 дка с мощност от 2,4 MWp. Използваните фотоволтаични панели са тънкослойни аморфно-силициеви. Предимството им е в ниската инвестиция в единица мощност и същевременното осигуряване на висок добив. Планира се строителните дейности да се извършат за около 8 месеца и до края на 2010 г, фотоволтаичната централа да е свързана с електропреносната мрежа и да функционира успешно. До края на тази година следва компанията да въведе в експлоатация и фотоволтаичната централа в Девня, която е планувана с обща мощност от 4,8 MWp. Тя е разположена върху рекултивиран индустриален терен с площ от 714 дка. През май т.г. е завършено изграждането на етап 1 и 1А, при които в експлоатация е въведена и присъединена към електропреносната мрежа мощност 553 kW.

Компанията

Бруната инвестира в собствен соларен парк

край село Капатово, община Петрич, 1,3 млн. евро. Екоцентралата е изградена на площ от 3 дка. Монтирани са над 2100 фотосоларни модула. Чрез тях се постига планираната генераторна мощност от 530 kWp. "За първи път фирма за дялово разпределение в България открива собствен соларен парк, който ще произвежда толкова енергия, колкото са потребностите и реалната консумация на компанията. По този начин Бруната става енергонеутрална компания. Това е част от стратегията на компанията за оптимизиране консумацията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници", заявиха за сп. Енерджи ревю от Бруната.

Динамиката в сектора потвърждава още веднъж готовността му да изиграе основна роля за осъществяване на направените предписания за България в проекта Европа 20/20/20. Бъдещото му водещо значение не само в националната, но и в европейската икономика изглежда предопределено от темповете на развитие и динамиката на технологиите в областта на фотоволтаиците.


ЕКСКЛУЗИВНО


Top