Старт Инженеринг

ПредстоящоСп. Енерджи ревю - брой 6, 2012

Системи за единно управление в софийското метро

Един от ключовите елементи за функционирането на всички новоизградени метростанции е мрежата от автоматизирани системи за мониторинг и контрол. Те гарантират непрекъснатото и автоматично изпращане и събиране на данни за актуалното състояние във всяко едно отделно звено, анализ и обработка на данните, както и архивиране и визуализиране в реално време. Всяка една от системите има три нива на управление, като може да се извършва дистанционна компютърна връзка от Централен диспечерски пункт, от КПС, а същевременно, при нужда, екипите от експлоатация могат да използват и режим на местно управление.

Част от изградената мрежа са системите при тягово-понизителните станции по трасето на метрото, които са базирани на PROFIBUS комуникация с технологии на Siemens. Те осигуряват непрекъсваемо захранване на всяка метростанция и токоподаването на контактните релси в отделните участъци. Управлението на санитарно-техническите съоръжения на метростанциите се реализира чрез серия контролери от високо ниво на Schneider Electric с най-модерните комуникационни системи LAN и MODBUS и възможност за изнесена архитектура. Системата е изцяло резервируема с рингова структура на местно ниво, използваща активно оборудване MOXA, което осигурява безпрепятствената работа на всички елементи в мрежата дори при получаване на конфликт, колизия или отпадане на връзка при дадено устройство.

Като част от цялостната мрежа за единно управление е включена и системата на транспортна автоматика - управление на всички влакове и съпътстващата ги автоматика от страна на диспечери. Единната мрежа за управление е изградена върху цялото трасе на метрото на базата на двоен оптичен ринг с активно оборудване тип OTN (Open Transport Network). Подобни модули са инсталирани и свързани помежду си на всяка метростанция и в ЦДП и служат за пренос на всички управляващи, контролиращи и изпълнителни системи. Използваното OTN оборудване от типа X3N10G е първата и единствена по рода си система в Европа и е изградена по модел на най-модерните транспортни мрежи като метрото в Шанхай, САЩ и петролопроводите в ЮАР.

Всички посочени системи функционират в обща мрежа при седем от метростанциите на втори метродиаметър и новите трасета от първи метродиаметър, като към тях са включени наблюдение и управление на станционно и тунелно осветление и вентилация, водоотливни помпени станции, както и системата за автоматично таксуване на пътниците. Техническото изграждане на цялостния инженеринг както и проектирането на всички метростанции по втори метродиаметър са осъществени от екипите на Старт Инженеринг АД.

Top