РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Старт Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт ИнженерингПодмяна и поддръжка на уличното осветление в София

и тринайсет общини в страната

Автоматизирани системи за мониторинг и управление,

както и изграждане и модернизация на ТПС

за железопътния транспорт

Успешно реализирани обекти от газопреносната система на България, монтаж и доставка на оборудване за газокомпресорни станции

Главен подизпълнител по Част Електро при изграждането

на I, II и III метродиаметър

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

София 1220

бул. Илиянци №44

тел: 02 / 936 03 73

факс: 02 / 931 07 68

office@starteng.com

www.starteng.comTop