РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Старт Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт ИнженерингГлавен подизпълнител
по Част Електро и ОВиК
при изграждането на I, II и III метродиаметър,
изграждане на Част Електро на Метродепо "Земляне"

Успешно реализирани
обекти от газопреносната
система на България, монтаж
и доставка на оборудване за
газокомпресорни станции

Автоматизирани системи за
мониторинг и управление, както и
изграждане и модернизация на ТПС
за железопътния транспорт

Изградени нови собствени
производствени цехове
за асемблиране на електро
табла, MCC и разпределителни
уредби, метални конструкции
и металообработка

Подмяна и поддръжка на
уличното осветление
в София и тринайсет
общини в страната

www.starteng.com

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Вашият партньор - вчера, днес и утре!

София 1220
бул. Илиянци №44
тел: 02 / 936 03 73
факс: 02 / 931 07 68
office@starteng.comTop