Стартира изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток и Неа Санта

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 3, 2020 • 14.05.2020

Стартира изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток и Неа Санта

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) започна изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България, и Неа Санта, Гърция.

Електропроводът е с обща дължина 151 километра – 122 километра на българска територия и 29 километра на гръцка територия.

Проектът за изграждане на междусистемния електропровод е включен в четвъртия списък с проекти от общ интерес на Европейската комисия. За изпълнението му са предоставени 58 млн. лв. безвъзмездно финансиране. Трасето на електропровода на българска територия преминава през пет общини – Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково.

В рамките на меморандума за разбирателство между ЕСО и гръцкия преносен оператор IPTO е създаден орган за координиране на дейностите по изпълнението на проекта на българска и гръцка територия. Очаква се проектът да бъде реализиран през 2023 г.
Top