Стартира проект за нов терминал за втечнен природен газ в Гърция

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2018 • 19.11.2018 •

Газтрейд обяви първата фаза на пазарен тест за терминала за втечнен природен газ при Александруполис. Фазата “изразяване на интерес” стартира на 30 октомври т. г.

Проектът за LNG терминал представлява изграждане на офшорна плаваща платформа за съхранение и регазификация (FSRU), която ще разполага с възможност за прием, съхранение и регазификация на втечнен природен газ.

В рамките на проекта ще бъде изградена и система от подводни и надземни газопроводи до гръцката национална газопреносна система (NNGTS), откъдето природният газ ще достига до потребители в България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна и Унгария.

За България и съседните й пазари проектът ще доставя природен газ през интерконектора Гърция-България, чието пускане в експлоатация е планирано за 2020 г.
Целта на проекта е да осигури алтернативен източник за доставки на газ за пазарите в Югоизточна Европа.

От Газтрейд съобщиха, че съществува и възможност за бъдещо включване в газопреносната система на Трансадриатическия газопровод (ТАР). Очаква се строителството по проекта да започне през второто тримесечие на 2019 г.

Top