Стартира проект за нов терминал за втечнен природен газ в Гърция

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2018 • 19.11.2018 •

Газтрейд обяви първата фаза на пазарен тест за терминала за втечнен природен газ при Александруполис. Фазата “изразяване на интерес” стартира на 30 октомври т. г.

Проектът за LNG терминал представлява изграждане на офшорна плаваща платформа за съхранение и регазификация (FSRU), която ще разполага с възможност за прием, съхранение и регазификация на втечнен природен газ.

В рамките на проекта ще бъде изградена и система от подводни и надземни газопроводи до гръцката национална газопреносна система (NNGTS), откъдето природният газ ще достига до потребители в България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна и Унгария.

За България и съседните й пазари проектът ще доставя природен газ през интерконектора Гърция-България, чието пускане в експлоатация е планирано за 2020 г.
Целта на проекта е да осигури алтернативен източник за доставки на газ за пазарите в Югоизточна Европа.

От Газтрейд съобщиха, че съществува и възможност за бъдещо включване в газопреносната система на Трансадриатическия газопровод (ТАР). Очаква се строителството по проекта да започне през второто тримесечие на 2019 г.
НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top