Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2020 • 20.11.2020

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

Вятърната енергия както от наземни, така и от офшорни паркове, играе важна роля в прехода на света към енергийни източници, които не генерират въглеродни емисии.

Понастоящем вятърните турбини се характеризират с експлоатационен живот от 30 години и рециклируемост от 85 до 90%, като фокусът на индустрията в момента е насочен към проектирането и производството на първата 100% рециклируема ветрогенераторна лопатка. Проектът ZEBRA (Zero wastE Blade ReseArch), ръководен от френския изследователски център IRT Jules Verne, обединява индустриални компании и технологични центрове с цел да демонстрира в пълен мащаб техническите, икономическите и екологичните ползи от термопластичните ветрогенераторни лопатки, проектирани по начин, улесняващ рециклирането. Проектът е с продължителност 42 месеца и бюджет от 18,5 млн. евро.

За да се ускори преходът на вятърната енергетика към кръгова икономика по отношение на турбинните лопатки, с проекта ZEBRA се основава стратегически консорциум с представители на цялата верига на стойността – от разработката на материали до производството на лопатките, функционирането на вятърните турбини, извеждането от експлоатация и рециклирането. Arkema разработва термопластичната смола Elium, позволяваща рециклиране чрез деполимеризация или разлагане. Смолата ще бъде използвана за реализирането на проекта. В консорциума участва и CANOE, която ще допринесе с опита си във формулирането и рециклирането на полимери, както и разработката на въглеродни влакна. Наскоро компанията разработи иновативен процес на рециклиране чрез разлагане на подсилен с влакна акрилен композитен материал, като методът предлага висока добавена стойност на възстановяване на разделно рециклираните влакна и метил метакрилатен мономер. В проекта ZEBRA участват още френският оператор на ветрогенераторни паркове с обща мощност 8,5 GW ENGIE, производителят на ветрогенераторни лопатки LM Wind Power, Owens

Corning, занимаваща се с разработването на стъклени влакна и композитни елементи, и Suez, специализирана в интелигентното и устойчиво управление на ресурсите.

В рамките на ZEBRA LM Wind Power ще проектира и изработи две прототипни лопатки, използвайки смолата на Arkema, за да се тества и валидира поведението на композитния материал и да се оцени целесъобразността на промишлено производство. Успоредно с това партньорите по проекта ще се фокусират върху разработването и оптимизирането на производствения процес чрез автоматизация, с цел да се намалят енергоконсумацията и генерирането на отпадъци. Впоследствие ще бъдат проучени методи за рециклиране на използваните за прототипните лопатки материали и оползотворяването им за производството на нови продукти. С помощта на анализ на жизнения цикъл ще бъде оценена екологичната и икономическата целесъобразност на използването на термопластичния материал за бъдещото производство на ветрогенераторни лопатки.
Top