Стартира публичен регистър на проектите за "зелена" енергия

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2010 • 04.08.2010 •

Сдруженията от сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) стартират проект за създаване и поддръжка на Национален публичен регистър за ВЕИ. Той ще обхваща проектите за изграждане на електроенергийни мощности, използващи възобновяеми източници на енергия, както и вече изградените ВЕИ системи.
Проектът за Национален публичен регистър за ВЕИ се инициира от Българска Фотоволтаична Асоциация (БФА) и се провежда в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ), Българска ветроенергийна асоциация (БВЕА), Национално сдружение Екоенергия и Съюз на производителите на екологична енергия-БГ (СПЕЕ-БГ).        
За да могат заинтересованите лица да получат достоверна информация, Публичният регистър за ВЕИ търси подкрепата и на големите държавни и частни играчи в енергетика – Национална електрическа компания (НЕК); Електроенергиен системен оператор (ЕСО); Държавна Комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР); ЧЕЗ; ЕВН; Е-ОН; Министерство на енергетиката и туризма (МИЕТ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
В регистъра ще бъде отделено внимание на земеделските земи. Инвеститорите ще попълват наименованията на землищата, в които ще изграждат ВЕИ мощности. Ще се разграничават проектите за инсталации върху индустриални, покривни/фасадни и земеделски площи, като ще се посочват и категориите на (преотредените) земеделски земи.
Регистърът ще се попълва и от инвеститори на вече изградени ВЕИ инсталации. Крайната цел на проекта е да се създаде интерактивна карта на ВЕИ в България с обобщени данни за всеки един проект. Информацията ще бъде поместена на специална интернет страница, която е в процес на изработка. Регистърът ще бъде достъпен и от интернет страниците на всички партньори по проекта, а достъпът до него ще бъде свободен.

Top