Видове индустриални батерии

ЕлектроенергетикаТема на брояСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Индустриалните батерии и акумулатори имат специфични функции и характеристики, които ги отличават от другите групи батерии. За разлика от портативните батерии, те обикновено не са запечатани (капсуловани), теглото им е над 2 кг и в общия случай е трудно пренасянето им на ръка.

В зависимост от дизайна и необходимата поддръжка, индустриалните батерии и акумулатори могат да бъдат първични и презареждаеми (акумулаторни), обслужваеми и необслужваеми. В зависимост от приложението, те най-общо се делят на следните групи: тягови, стационарни и специални.

Тяговите батерии са презареждаеми батерии с висок електрически капацитет, които намират широко приложение в индустрията за задвижване на електрически превозни средства, подемно-транспортна техника (електрокари, високоповдигачи, влекачи, ръчноводими, стакери, палетни колички), почистваща техника и други индустриални машини. Те са проектирани постоянно да отдават ток за дълги периоди от време.

Тяговите батерии са приложими в тежки индустриални условия, където се налага експлоатация в широки температурни диапазони и се характеризират с висока устойчивост на удар, вибрации и различни механични въздействия. Най-големите модели могат да издържат хиляди цикли на разряд. Съществуват и полутягови батерии, които обикновено са подходящи за по-малки системи.

Стационарните батерии и акумулатори намират широко приложение в различни сфери като телекомуникации, енергетика, в т.ч. електроцентрали и подстанции, непрекъсваеми индустриални енергийни системи и токозахранвания (UPS), възобновяеми енергийни системи, аварийно захранване, сигнализационни и алармени системи, в корабоплаването, авиацията и железниците, отбранителната индустрия и др. Те са пригодени за дълги периоди на работа, но могат да се използват и в цикличен режим.

Специални са батериите и акумулаторите, разработени и произведени за конкретни приложения, характеризиращи се със специфични работни условия (температура, налягане и др.) и изискващи определени работни параметри. Те се използват в рудодобивната промишленост, железниците, авиацията и отбраната, на подводници и други плавателни съдове и пр. Много производители предлагат производство на специални батерии и акумулатори по специфични зададени изисквания от страна на клиента.

В зависимост от химическия състав, е достъпно богато разнообразие от индустриални батерии: със сребърен оксид, литиево-йонни, литиево-полимерни и други с литий, въздушно-цинкови, оловно-кисели, никелово-кадмиеви, никелово-железни, никелово-хидридни и др. Енергийната плътност, времето на живот и сигурността на различните типове батерии зависят до голяма степен от избраните материали и използвания електрохимичен процес.

Изборът на индустриална батерия или акумулатор трябва да е съобразен с изискванията на конкретното приложение, очакваните резултати, работните условия, режима и срока на експлоатация и др. Животът на индустриалните батерии силно зависи от правилната им експлоатация.

В допълнение, при неправилно използване на индустриалните батерии и акумулатори, въпреки вградените фабрични температурни, токови, напреженови и други специфични защити, съществува риск от възникването на опасност за оборудването и персонала. В този смисъл е строго препоръчително стриктно да се спазват изискванията на производителя.
Top