Деветата конференция LABAT 2014 отново предизвика огромен интерес

ЕлектроенергетикаТема на брояСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

акад. Дечко Павлов,

Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми акад. Павлов, какви функции изпълняват електрохимичните източници на ток? Какви са тeхните приложения и проблеми в нашето съвремие?

Посветих живота си на изучаване процесите в оловните акумулатори, които поддържат 65% от производството на електрохимични източници на ток. Те служат за доставка на електроенергия в автомобили и електрокари и за складиране на електроенергия като резерв, който да бъде използван при прекъсване на електрическата мрежа. Постепенно се наложиха хибридните автомобили, при които двигателната енергия се доставя от два източника: от двигател с вътрешно горене и от акумулатор.

Разкажете за дейността на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН. Какви са приносите му за акумулаторната индустрия?

ИЕЕС е наследник на създадената през 60-те години на миналия век Централна лаборатория по електрохимични източници на ток (ЦЛЕХИТ) към БАН. Аз бях натоварен да създам и развия лабораторията по оловни батерии. Започнахме изследване на процесите при технологията на изготвяне на оловните батерии и разработихме нова технология за мокро пълнене на тръбестите електроди с оловен триокис-сулфат, с което повишихме характеристиките на акумулаторите.

Заедно с учени от Института по металознание заменихме технологията за производство на акумулаторните кутии от ебонит с такива от пенопласти, които не се пукат при дълъг транспорт. Разработихме и технология за производство на акумулатори, които да работят при ниски температури.

Какви приноси имат учените от вашата лаборатория за развитието на науката за оловни батерии?

В края на миналото столетие бе разработен оловен акумулатор със сепаратор от стъклена вата, който елиминира нуждата от поддръжка. Развихме технологията, като обработихме стъкления сепаратор с полимерна емулсия, което силно повиши ефективността.

Възникна идеята да организираме международна научна конференция по оловни акумулатори, която нарекохме LABAT. За първи път проведохме тази конференция през пролетта на 1989 г. Поради големия интерес и оживените дискусии ниe решихме да провеждаме конференцията на всеки 3 години в България.

Какви са впечатленията ви от LABAT 2014? Какви иновативни разработки бяха представени и обсъждани на форума?

Тазгодишната девета LABAT конференция по традиция предизвика огромен интерес. Взеха участие над 320 делегати от 42 страни. В изложбата участваха 39 фирми - производители на акумулатори, машини, материали и оборудване, които представиха нови продукти.

Като централна тема в докладваните изследвания се открои създаването на оловно-въгленов електрод като алтернатива на оловния (отрицателен) електрод. Организирахме и семинар, посветен на батериите за хибридни електромобили, в който взеха участие повече от 100 специалисти.

На LABAT 2014 двама учени със сериозен принос в науката за оловните батерии бяха удостоени от БАН с медали на името на Гастон Планте - създателят на оловния акумулатор. Единият е д-р Борис Монахов, който провеждаше изследвания в нашата лаборатория до 2004 г. Другият носител е д-р Еберхард Майснер - директор на изследователския център на Johnson Controls в Хановер, Германия.

Какво е бъдещето на технологиите за преносима и резервна енергия? Къде е мястото на България в тези технологии?

Производствените процеси в индустрията силно се автоматизираха и компютъризираха, което наложи необходимостта от резервна електрическа енергия. С внедряването на слънчевите преобразуватели и вятърните генератори се появи и ново приложение на акумулаторите. Оловният акумулатор е най-евтиният химичен източник на ток. Затова той се използва за основен склад на резервна електроенергия.

България е един от големите производители на оловни батерии в Европа. Нашата лаборатория по оловни акумулатори към ИЕЕС-БАН подпомага с технологични консултации и измерване на параметрите на батериите за определяне на тяхното качество и по-нататъшно развитие.
Top