ВК Конверт: Зарядните устройства и тестерите осигуряват оптимални условия за експлоатация на акумулаторните батерии

ЕлектроенергетикаТема на брояСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

инж. Неделчо Деветаков, гл.инженер на ВК Конверт, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Деветаков, бихте ли представили себе си и дейността на фирмата, която представлявате?

Имам дългогодишен опит като конструктор на силови полупроводникови токопреобразуватели за заряд и тестване на акумулаторни батерии и мениджър по иновации. Благодарение на творческите контакти, съвместни изследвания и разработки с утвърдени научни работници и специалисти от БАН, ТУ, Енерсис - Търговище, Елхим Искра - Пазарджик, Монбат и други, ВК Конверт - Перник вече 15 години е водеща българска фирма за проектиране и производство на зарядни и тестови устройства за акумулаторни батерии.

Кои са акцентите в портфолиото ви продукти и услуги и какви са конкурентните им предимства?

ВК Конверт произвежда три основни гами зарядни устройства с индустриално приложение. Гама EPKar са зарядни за тягови акумулаторни батерии, предназначени за всички видове електрокари и електроповдигачи, голфкари, инвалидни колички, електромобили. Основно предимство са стабилизираните зарядни характеристики, адаптиращи се към степента на зареденост, температурата и нивото на сулфатизация на акумулаторните батерии.

EPKar осигуряват бърз десулфатизиращ контролиран реверсивен заряд, гарантиращ ежедневна 100% зареденост без презаряд при удължен живот на акумулаторните батерии.

Гама VSR са зарядни устройства за стационарни батерии, импулсни или тиристорни управляеми с мрежов трансформатор.

Предназначени са за енергетика, транспорт, комуникации, соларни и охранителни системи, информационни центрове. Характеризират се с висока надеждност, интелигентно управление и контрол, с възможност за надграждане.

Гама VMS са зарядни устройства за стартерни и UPS батерии. В зависимост от предназначението си, те осигуряват десулфатизация и бърз или изравнителен консервиращ заряд на база импулсен реверсивен ток.

Какви приложения имат предлаганите от вашата фирма решения? Разкажете за най-интересните проекти, които сте реализирали наскоро.

Имаме редица нови разработки в областта на експлоатацията и сервиза на акумулаторни батерии. Сред тях са гамата разрядни тестери ARU за оценка състоянието на акумулаторните им елементи. Устройствата биват два вида: с преобразуване на енергия от разряда в топлина или с рекуперация на енергията от разряда в трифазна променливотокова захранваща мрежа.

Тестовите устройства от гама ARU осигуряват продължителен пълен капацитивен разряден тест с регулиране и стабилизация на параметрите на разряда или кратковременен такъв чрез реално натоварване по зададена времева товарна характеристика за измерване вътрешното съпротивление на батерията - милиомметър по EN 60896-2:1996.

Гама RZTTU са реверсивни системи за тестване, рециклиране на тягови и стационарни батерии или осъществяване режим на реверсивна формовка и блокформовка. Енергийният обмен в режимите на заряд, разряд и формовка се осъществява с трифазна мрежа или с буферна батерия.

Разработваме DC зарядни конвертори за соларни системи, осигуряващи оптимално използване на слънчевата енергия за заряд на акумулаторни батерии, независимо от интензитета на слънчевото греене.

Предлагаме и DC реверсивни конвертори за поелементно или побатерийно изравняване във всички елементи на акумулаторните батерии, които осигуряват еднаквост на отделните акумулаторни възли, изграждащи батерията в непрекъснат режим на експлоатация или съхранение. Те гарантират пълно използване на енергията от батерията, удължават живота и подобряват качеството на експлоатация, като намаляват времето за сервиз и поддръжка.

Портфолиото ни обхваща и DC конвертори за паралелна експлоатация на различни по капацитет, напрежение, тип и състояние акумулаторни батерии, както и независими преносими акумулаторни DC генератори за стартиране на двигатели с вътрешно горене.

Какви иновативни технологии внедрявате в производството си? Какви са актуалните тенденции в областта?

По мое мнение сред основните перспективни направления за бъдещо развитие на българските производители в бранша са масовото навлизане на енергийните акумулаторни центрове като решение за буферно съхранение на енергията от алтернативни източници, както и изграждането на национална мрежа от зарядни станции за ускорен 30-минутен заряд на електромобили и електробуси.

Очаквам да се наложат хибридните токоизточници - акумулаторни батерии и суперкондензатори за електротранспорт, системите, осигуряващи енергийна автономност на жилищни и обществени сгради и производства, а също и акумулаторните батерии с вградени конвертори за поелементен изравнителен заряд.

Какви са плановете ви за бъдещо развитие на българския пазар?

Осъзнавайки отговорността си за осигуряване на оптимални условия за експлоатация на акумулаторните батерии, ние от ВК Конверт, като фирма с иновативна насоченост, декларираме готовността си да отговорим на всякакви разумни искания и предложения, колкото и нестандартни да са те.
Top