Индустриални Батерии: Решенията ни осигуряват надеждност, оптимизиране на разходите и безпроблемна експлоатация

ЕлектроенергетикаТема на брояСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Георги Тонков, управител на Индустриални Батерии - гр.Търговище, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Тонков, бихте ли представили себе си и дейността на фирмата, която представлявате?

Компанията Индустриални Батерии работи повече от 12 години в областта на производството, търговията и сервизирането на тягови, стационарни и специални батерии и зарядни устройства.

През годините компанията е спечелила доверието на много клиенти, търсещи оптимизиране на разходите без компромис с надеждността и безаварийната експлоатация. В Индустриални Батерии е въведена система за управление на качеството, модел EN ISO 9001:2008 и управление на околната среда ISO 14001. Въведените стандарти са гаранция за високото качество на продукцията благодарение на поддържания непрекъснат контрол върху качеството на използваните материали и цялостния технологичен процес.

Кои са акцентите в портфолиото ви продукти и услуги и какви са конкурентните им предимства?

В нашето портфолио могат да се намерят пълната гама оловни акумулатори и зарядни устройства. От 2009 година стартирахме производство на ново поколение тягови батерии - Perpetuum. Те се характеризират с по-голяма продължителност на живот, завишени капацитети, непретенциозност към експлоатационната среда.

Компанията разполага със собствена база за рециклиране и отремонтиране на тягови и стационарни батерии, екипирана с необходимата специализирана апаратура. Ремонтираните или рециклирани тягови и стационарни батерии се изпитват с професионална техника.

Какви приложения намират предлаганите от вашата фирма решения? Разкажете за най-интересните проекти, които сте реализирали наскоро.

Тяговите акумулатори служат за захранване на всички видове и модели подемно-траспортна, подопочистваща техника, електрически вишки и пр. - намират приложение във всички сфери на индустрията.

Стационарните батерии са предназначени за резервно захранване в далекосъобщенията, енергетиката, авиационната и отбранителната промишленост за наземни, морски и въздушни приложения. Специалните батерии се използват за резервно осветление на ЖП вагони, намират приложение и в рудодобивната промишленост.

Ползите от дейността на Индустриални Батерии по събиране на употребявани акумулатори са много. Сред тях са опазването и съхраняването на природата на България и грижата за чиста и приветлива околна среда. Предлагаме решение на проблема за разделното събиране и оползотворяване на негодните за употреба батерии и акумулатори и предизвикваме обществения интерес към повече активност и съпричастност в инициативите на нашата организация за опазване на околната среда.

Какви иновативни технологии внедрявате в производството си? Какви са актуалните тенденции в областта?

Рециклирането на употребявани батерии възстановява ефективността на батерията и води до удължаване на живота й. При рециклирането на батериите, материалите от които са изработени, могат да се използват повторно, а това гарантира неограничен ресурс за бъдещо производство.

Тенденции в производството на индустриални батерии с цел подобрението на качествата са повишаване на изискванията към оловото и олово-антимоновите сплави и използваните сепаратори; промяна на полюсите, използвани за елементи с твърда и болтова връзка, съответстващи на новите киселинно устойчиви уплътнители с двойна компресия.

Какви са плановете ви за бъдещо развитие на българския пазар?

През следващите години компанията планира да направи сериозни инвестиции в различни области. Сред тях са назначаването на нови инженери и специалисти с опит в проектирането и конструирането на индустриални батерии, както и инвестициите в модерно лабораторно оборудване. Планираме още да разширим гамата на предлаганите от компанията продукти, с което да обхванем нов пазарен сегмент.
Top