Blueflux ≥ IE4 значително изпреварва изискванията към помпите и двигателите

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Адара Инженеринг, като един от основните вносители и дистрибутори на продуктите на световния лидер в производството на помпи и помпени системи - Grundfos, предлага тяхната пълна гама иновативни продукти, технологии и системни решения.

Помпите консумират около 10% от глобалната електроенергия. Затова повишаването на енергийната ефективност е изключително важно. Решението на Grundfos - технологията Grundfos им в световен мащаб. Blueflux і IE4, значително изпреварва изискванията към помпите и двигателите.

Технологията Grundfos Blueflux і IE4 комбинира компетентността на Grundfos в три важни области: мотори, регулиране на оборотите и дизайн на помпите. В резултат се получава значително намаляване на загубите, редуциране на количеството отделена топлина, подобрени условия за работа на лагерите.

Правилното конфигуриране на вградените или външни честотни регулатори дава възможност за прецизен контрол на редица параметри на системата като: постоянно налягане, постоянно диференциално налягане, пропорционално налягане, постоянен напор, постоянна температура.

Grundfos Blueflux і IE4 осигуряват на клиентите по-ниски експлоатационни разходи: консумацията на електроенергия съставлява до 85% от експлоатационните разходи. Технологията Grundfos Blueflux і IE4 намалява консумацията на електроенергия до 60%, което снижава експлоатационните разходи с до 50%.

Времето за откупуване на помпа с 11 kW мотор, използваща технологията Grundfos Blueflux і IE4 е около 5 месеца.

Изключителната надеждност на Grundfos Blueflux і IE4 намалява ежедневните разходи за поддръжка дори в най-тежки експлоатационни условия.

Технологията гарантира подобрено управление на системата. Прецизният подбор на мотор и честотен инвертор позволяват с помощта на сензор високо ниво на точност и надежност на управлението.

Grundfos Blueflux і IE4 не само спестява разходи - тя ги спестява за по-дълго време. Високото качество на всички компоненти позволява на помпите по-бавно износване в продължение на дълги години в експлоатация.

И не на последно място, Grundfos Blueflux і IE4 не само намалява емисиите на замърсители посредством ефикасната работа. Grundfos се старае да оптимизира максимално производствения процес, като използва компоненти с висока степен на рециклируемост.

Технологията Grundfos Blueflux і IE4 е приложима при пълната гама помпи със стандартни мотори, с вградени или външни честотни регулатори.

Ярък пример за ефективността на технологията е циркулационната помпа за битови отоплителни инсталации ALPHA 2, призната за най-добра в класа си за 2013 година след сравнение между 7 производители.

Някои от факторите, довели до това признание, са: по-добри работни показатели с водеща за пазара ефективност (EEIЈ0.15) в една по-компактна конструкция; индикация на дебита за отстраняване на неизправности и балансиране; AUTOADAPT избира най-добрата работна крива за ефективност и удобство; иновативна ел.клема, улесняваща достъпа и опростяваща свързването на помпата; окомплектована с изолационни кожуси; подходяща както за отопление, така и за охлаждане и климатизация.

Адара Инженеринг
Top