ВиВ-Изоматик предлага разнообразни решения за подобряване на енергийната ефективност в помпени системи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

ВиВ-Изоматик предлага различни продукти и решения, които имат пряка насоченост към подобряване на енергийната ефективност в помпените системи. Широко приложение намират плавните пускатели и честотни регулатори на General Electric и LSIS.

Най-висока ефективност се постига при използване на честотни регулатори - 20% намаление на дебита води до 50% намаление на консумираната енергия. В допълнение, новата серия честотни регулатори S100 на LSIS има намалена собствена консумация и вградени специализирани функции, които удължават живота на помпите.

ВиВ-Изоматик предлага и т. нар. мотор мениджър, производство на Phoenix Contact, който има редица функции за защита и мониторинг в реално време на електрически и механични параметри на помпите с цел удължаване живота им и оптимизация на тяхната работа.

Phoenix Contact предлага цялостни решения за енергиен мониторинг и управление на водоснабдяването във ВиК дружествата. Системата включва както модули за дистанционно предаване на данни, така и съвременна SCADA система.

Не на последно място, предлагаме редица продукти и решения за подобряване на експлоатационните характеристики на системите - системи за подобряване на фактора на мощността, активни и пасивни филтри за хармоници, преносими и фиксирани мрежови анализатори и измервателни и контролни прибори от фирма Circutor.

Владимир Лазаров,

управител на ВиВ-Изоматик
Top