Електра помп предлага разнообразни енергийно ефективни решения за управление на помпи и помпени системи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

С цел постигане на по-високо к.п.д. и предвид факта, че електрическата енергия позволява екологично и ефективно преобразуване, предлагаме на нашите клиенти проектиране, монтаж и настройка на помпени инсталации с честотни регулатори - най-лесният начин един стандартен трифазен мотор да се превърне в задвижване с променливи обороти.

Така се намаляват рязко експлоатационните разходи - факт, който трябва да е водещ при избора на всеки инвеститор на решение за помпена инсталация - нова или подлежаща на модернизиране и ремонт. Освен това се удължава животът на използваното оборудване като цяло - много плавен старт/стоп и предотвратяване на хидравлични удари или свеждането им до минимални граници.

Постигането на постоянно налягане при регулиране на оборотите също води до съществена икономия на ел. енергия, като се осигурява необходимият за системите дебит. Възможно е и управлението на няколко помпи с един честотен регулатор (multi pump) при инсталации със задължително резервиране на мощности. Понякога се използва и управление по постоянен или по изчислен дебит.

Приложените графики нагледно показват ефективността на това съвременно решение, което все повече се налага на нашия пазар. При регулиране на дебита чрез намаляване на оборотите се постига икономия на ел. енергия до около 70%, като при над 30% от използваните задвижвания в Европа вече се използват честотни регулатори.

Нашата ангажираност с целия процес на проектиране, инсталация, прецизна настройка и последващо обслужване е предпоставка за едно модерно и енергоефективно решение за добив и транспорт на вода в различни приложения. На този етап Електра помп е реализирала такива инсталации със сумарна мощност над 3 MW.

инж. Станислав Токмакчиев, управител на Електра помп
Top