Честотните инвертори FR-F700 гарантират максимална енергийна ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

От години Mitsubishi Electric наред с чисто функционалните характеристики на изделията си е фокусирана върху проблематиката, свързана с повишаване на ефективността и намаляването на загубите при управление на двигатели.

Всяка продуктова гама честотни инвертори е потвърждение на това с енергоефективните си режими на управление, но основният акцент е продуктовата гама FR-F700, специално разработена за управление на помпи и вентилатори с патентовани алгоритми за реализиране на максимален ефект на пестене на енергия.

Разработената от Mitsubishi Electric интелигентна функция на управление на моторите редуцира пусковите токове така, че отпада необходимостта от презапасяване при избор на задвижване с цел да се осигури ресурс при стартиране. Това обстоятелство допълнително намалява разходите за електроенергия за покриване на пикови натоварвания.

Регулирането на тока на възбуждане намалява едновременно както консумацията на енергия, така и загубите в двигателите, особено при режим на ниско натоварване. Такъв режим на управление е осезателно ефективен при високоинерционни приложения с дълъг период на ускорение и спиране, каквито именно са помпите. В диапазона на ниските скорости и при режими с ниско натоварване е възможно да се реализира драстичен ефект на пестене на енергия, достигащ до 60%.

Допълнителен ефект на пестене на енергия се постига и благодарение на иновативната патентована технология на Mitsubishi Electric за оптимален контрол на възбуждането OEC (Optimum Excitation Control). Това гарантира, че винаги към мотора се прилага оптималният магнитен поток. Резултатът е постигането на максимална ефективност на моторите и забележителна функционалност, както и до 12% допълнително пестене на енергия.

Сред основните характеристики на серията FR-F740 са: функция за управление на до 4 мотора за изключителна гъвкавост - FR-F700 може да интегрира управление на до 4 мотора в помпена система, задавайки работно ниво, спрямо което помпите се включват и изключат като допълнителни за осигуряване на гъвкавост и бърза реакция при промяна на дебита и поддържане на постоянен дебит при променящата се консумация; Pre-charge function - отложен старт на регулирането, което позволява да се елиминира ефектът на ударна вълна при пускане или да се реализира режим на стъпково и контролирано пълнене на тръбите; режим на подгряване на двигателя - чрез използване на DC инжекция се предотвратява възможност за овлажняване и конденз по време на престой; възможност за 2-и PID и дистанционно превключване на режимите; лесна настройка, параметриране и диагностика с патентования от Mitsubishi пулт за управление; параметриране посредством макроси, зареждани направо от готови екрани на the Mitsubishi GOT терминали или готови PLC функционални блокове; възможност за защита на достъпа чрез парола; вградена Mitsubishi A0J2H PLC; комуникационни възможности - вградени Modbus RTU, Mitsubishi Electric protocol и BACnet MS/TP, както и опционно повечето индустриални протоколи, включително Ethernet; 2 слота за опционални карти; диагностика.

Продуктовата гама е до 630 kW. Освен стандартно изпълнение по отношение степента на защита се предлага и продуктовата гама FR-F 746 със степен на защита IP54 до 55 kW. FR-F700 се предлага на изключително добри цени, като за проекти, свързани с управление на води, се предлагат преференциални условия. Поддържат се складови наличности в София, Сливен, Русе и Бургас.

Илиана Айвазова, ръководител направление Cognex и Mitsubishi Electric, Ехнатон
Top