Помпените системи на Dab Pumps Group гарантират висока ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия има все по-голямо значение не само за ЕС и РБ, но и в световен мащаб. Определени са минимални стандарти за енергийна ефективност и правила за етикетиране и екопроектиране на продукти, включително и използваните във помпените системи.

Във връзка със съвременните изисквания за енергийна ефективност в интегрираните водни технологии Dab Pumps Group - Water Technology, като голям европейски производител на помпи и помпени решения, фокусира своето внимание върху иновациите.

Беше проектирана и разработена нова енергоспестяваща технология с висока ефективност, вследствие на която на пазара се появиха ново поколение помпи за водоснабдяване и електронни циркулатори, с променливотоков синхронен двигател и постоянен магнит, с високи енергоспестяващи свойства, използвани в отоплителните водни системи.

Електронните устройства за управление на помпите за водоснабдяване и циркулационните помпи следят нуждите на водната система за дебит и автоматично регулират работата им, осигурявайки най-високата възможна ефективност на устройството, с възможно най-ниска консумация на енергия през цялото време. Освен това електронните циркулатори на Dab Pumps Group са сертифицирани от комисията за енергийна ефективност и иновации с клас А.

Новото поколение електронни помпи за водоснабдяване и циркулатори с променливотоков синхронен двигател с постоянен магнит, произведени от Dab Pumps, гарантира високо ниво на енергийна ефективност с минимална консумация на енергия, лесни са за настройка, използвайки единичен бутон на контролния панел, който непрекъснато показва работните им параметри.

Продуктите на Dab Pumps Group, които Профил предлага на българския пазар, са в пълно съответствие с директивите, наредбите и изискванията за енергийна ефективност и екодизайн, покриват напълно критериите на Директива 2009/125/СЕ и EEИ (индекс на енергийната ефективност).

Новата гама циркулационни помпи с мокър ротор включва ново поколение електронна циркулационна помпа EVOPLUS с високоефективен синхронен двигател, задвижван от вграден честотен инвертор. Комбинацията от тези елементи с нова хидравлика позволява постигането на значително енергоспестяване в сравнение с обикновените трискоростни циркулационни помпи (>70% намаление). Компанията предлага и битови електронни циркулационни помпи EVOTRON (енергиен клас А) и EVOSTA.

Сред най-иновативните решения на Dab Pumps в областта на хидрофорните системи за битови и индустриални нужди e E.SYBOX, създадена съобразно идеята за ергономична технология, характерна с изключително лесното си обслужване, изразено в изключителна лекота на инсталиране и работа, лесно и бързо разучаване на настройките, удовлетворение от обслужването.

В отговор на все по-високите изисквания и критерии за енергийна ефективност в Dab Pumps Group бяха разработени и се произвеждат електронни инвертори (еднофазни и трифазни), които контролират и управляват работата на обикновените циркулационни и нагнетателни помпи. Това са универсалният инвертор ADAC - за електронно управление на нагнетателни помпи и универсалният инвертор МСЕ/Р или С - за електронно управление на нагнетателни и циркулационни помпи, съвместими с продуктите на всички световни производители.

инж. Атанас Николов Бекяров,

експерт продажби, Профил ООД - гр. Пловдив
Top