Атлас Копко: Технологичното развитие на компресорите е свързано с повишаване на ефективността и намаляване на експлоатационните разходи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

Като водещ световен производител на компресорно оборудване Atlas Copco предлага на своите клиенти комплексни решения за постигане на устойчива производителност и повишаване на енергийната им ефективност.

Всички компресори, изсушители, системи за управление и принадлежности към системата за захранване с компресиран въздух са конструирани и произведени така, че да консумират възможно най-малко количество енергия.

Най-актуалните технологии за повишаване на енергийната ефективност в нашите предложения са винтовите компресори с променлив капацитет и системите за рекуперация на топлината отделена в процеса на компресиране.

Atlas Copco въведе задвижването с честотно управление на винтови компресори през 1994г. и днес предлага последно поколение винтови компресори от този вид, задвижвани от патентован електромотор с постоянни магнити, маслено охлаждане и клас на ефективност IE4 съгласно IEC60034-3:ed02.

Използването на тези компресори допринася за намаляване на консумацията на електроенергия с до 50% в сравнение с консумацията на електроенергия от компресор със същата инсталирана мощност и стандартно управление.

Системите за рекуперация на отделената топлина в процеса на компресиране, осигуряват оползотворяване на над 75% от консумираната от компресора енергия, която иначе се губи безвъзвратно.

Оползотворената топлинна енергия се използва за получаване на топла вода за битови нужди и различни технологични процеси, за климатизиране на помещения и др. Внедряването на такива енергоспестяващи решения освен директните финансови ползи, допринася за намаляване на въглеродния отпечатък на човешката дейност и опазването на околната среда.

Технологичното развитие в областта на компресорната техника е свързано с конструиране на компресорни елементи с минимален специфичен разход на енергия, спомагателни компоненти с минимални хидравлични и механични загуби, използването на електромотори с подобрена ефективност и електронни контролери и системи за управление на компресорното оборудване с алгоритми, осигуряващи минимален разход на енергия.

Инж. Данчо Данов, Atlas Copco Bulgaria
Top