Решенията на Евромаркет Компресорс осигуряват ниски разходи за електроенергия

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

В повечето индустриални предприятия, използващи големи количества сгъстен въздух, необходимостта от енергийно ефективни компресори произтича от променливата консумация на компресиран въздух при постоянно налягане поради значителните колебания в товарната диаграма.

Евромаркет Компресорс АД предлага енергоефективни решения и внедряването на технологии, които осигуряват до 35% по-ниски разходи за електроенергия. Факт е, че през последните години честотно управляемите компресори с променлив дебит се утвърдиха като основен избор при поръчка на ново или при подмяна на старо компресорно оборудване.

За тях е характерно, че оборотите на въртене на електродвигателя и винтовата двойка се променят според конкретната моментна необходимост от въздух, като потребяемата енергия по време на работа на празен ход на практика е 0 т.е. не се губи енергия за излишно прекомпресиране.

Пусковият ток при винтовите компресори с честотно управление на Gardner Denver е не по-голям от тока при 100% натоварване. Винтовите компресори Gardner Denver са с възможно най-нисък специфичен разход на електроенергия (kW/m3); най-голям диапазон на регулиране на дебита 15 ё100%; температурен диапазон 0 ё 45°С и обхват на налягането 5 ё 13 bar (g).

Всичко това гарантира висока производителност с възможно най-ниски разходи на електроенергия - от 25 до 35% по-малка консумация на енергия, в сравнение с употребяемата електроенергия от винтовите компресори със стандартно управление. Евромаркет Компресорс АД също така предоставя на своите клиенти сравнителен анализ на реализираните икономии на електроенергия при употребата на винтов компресор с честотно управление, изготвен от интелигентен заводски калкулатор за изчисляване на икономиите от енергийните разходи.

Друга актуална възможност за икономия на електроенергия е използването на винтов компресор, окомплектован с вградена система за оползотворяване на обработената топлинна енергия. Тази система позволява използването на 94% от излъчената топлинна енергия основно от двигателя и охладителите във вид на топла вода.

По този начин клиентите спестяват пари, енергия и намаляват емисиите на въглероден диоксид. Евромаркет Компресорс АД притежава софтуер симулатор, който може да пресметне с изключителна точност оползотворяването на отработената от компресора топлина във вид на топла вода.

Друга тенденция за повишаване на енергийната ефективност на дадена компресорна инсталация е интегрирането на микропроцесорна система за управление на компресорни стопанства - GD Connect 12, с възможност за управление на до 12 компресора. Тя намалява разходите за електроенергия при компресиране на въздуха от 30 до 35%, осигурява енергиен контрол и оптимизация на работата на цялата компресорна инсталация.

Системата избира във всеки един момент за работа най-ефективните компресори, независимо от типа управление (с постоянни или променливи обороти), мощност или марка. Тази микропроцесорна система за управление осигурява производството на необходимия компресиран въздух при минимален разход на електроенергия.

В реално време можете да наблюдавате параметрите на работа на компресорното оборудване (основни аларми, налягане, температура, работно състояние на лагерите, интервали за смяна на консумативите и др.). Също така системата дава възможност за мониторинг на работата на допълнително инсталирано компресорно оборудване - изсушители, филтри и др.

Допълнително предимство, което прави компресорите на Gardner Denver предпочитана инвестиция за българската индустрия е тяхната 5 годишна заводска гаранция. Потвърждение на това са повече от 2000 надеждно работещи винтови компресори в България, доставени от Евромаркет Компресорс АД.

Инж. Татяна Бечева,

изпълнителен директор на Евромаркет Компресорс АД
Top