ЛД предлага компресори на водещи производители, които акцентират на енергийната ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

Основни фактори, определящи инвестицията за компресор са: избор на подходящата машина, разходите за поддръжка по време на експлоатацията й - консумативи, резервни части, живот на основните възли, енергийните разходи - за електрическа енергия и загубите на енергия от отделената топлина при производството на сгъстен въздух.

На последното, въпреки повишението на цените на енергийните носители, за съжаление у нас все още не се обръща достатъчно внимание. За целия живот на един компресор, енергийните разходи представляват най-голямата част от всички разходи и достигат до 80%.

Фирма ЛД ООД предлага винтови и пластинчати компресори на водещите производители BOGE Kompressoren - Германия и Ing. Enea Mattei S.p.A - Италия, които отделят изключително внимание на фактора енергийна ефективност.

Влагат се енергоспестяващи компоненти, честотни управления, които позволяват плавно регулиране на производителността на компресора, предлагат се опции с вграден топлообменник масло-вода. Компресорите от серията MAXIMA на фирма Mattei консумират 5.4кВ за производство на 1 м3 въздух, който е най-ниският в бранша.

Компресорите отговарят на всички изисквания, залегнали в оперативна програма "Програма за енергийна ефективност и зелена икономика" на ЕС. ЛД разполага с необходимата измервателна техника (сонда, а не ампер клещи) и квалифицирани специалисти и може да съдейства на своите клиенти за оптимален избор на компресорна инсталация - анализ на потребностите, намаляване на разходите и загубите от утечки.

Изборът на компресор е от изключителна важност за ефективната работа на едно предприятие - разходът на електроенергия за производство на сгъстен въздух е около 10% от общия разход, а в някои случаи реалната консумация е с 5 до 25 % по- висока от посочената, като разходът за работа на празен ход може да достигне до 1/3.

Поради тази причина клиентът трябва да избере компресор, които отговаря на реалните му потребности, а не на бъдещите му планове за след 3-4 години. Компресорът трябва да е с производителност, която да покрива пиковата консумация, но не и по голям. По-големият компресор означава повече работа на празен ход и по-високи разходи за поддръжка - по-скъпи части, по-голямо количество масло.

Все пак ако клиентът се ориентира към избор на по-голям компресор честотното управление позволява плавно регулиране на произведения сгъстен въздух и поддържа константно налягане в системата, но при необходимост от увеличаване на налягането разходът се увеличава с 6 до 8 % за всеки бар.

Въпреки това разходите на енергия за празен ход са много по-ниски спрямо тези при конвенционалните управления. Недостатък на това решение е, че минималната производителност е 20-30% от максималната, а за единица въздух разходът е по-висок.

За оптималната работа на два или повече компресори с различна производителност ЛД предлага общо управление, което свързва отделните управления и подбира комбинация от машини, които да работят във всеки един момент, така че да се минимизира работата на празен ход. Общите управления са с вграден WEB сървър, което дава възможност всички основни параметри да се следят през Интернет.

Съоръженията и технологиите за вторично използване на отделената при компресирането на въздуха топлина, възвръщат между 70 и 80% от енергията вложена за работа на компресора и тя да бъде използвана за отопление, подгряване на вода и за други цели. Инвестицията се изплаща за един отоплителен сезон. Ако температурата в компресорното отделение се повиши от 20 на 45 градуса производителността на машините ще се понижи с 15 % при същата консумация.

Богдан Станков, ръководител продажби, фирма ЛД
Top