Мехатроникс: Специализираната серия СР2000 е с вградени специални функции за управление на помпи и компресори

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

Съвременното честотно-регулируемо задвижване се състои от асинхронен двигател и преобразувател на честота. Електрическият двигател преобразува електрическата енергия в механична и задвижва винтовата двойка в компресора.

Преобразувателят на честота управлява електрическия двигател и преобразува променливия ток с една честота в променлив ток с друга честота. По този начин регулирането на скоростта на въртене на двигателя се осъществява посредством изменението на честотата на напрежението, захранващо двигателя от преобразувателя на честота.

Предимствата от използването на честотни регулатори в компресорното оборудване са няколко: например при пуска на обикновения асинхронен електродвигател пусковите токове превишават номиналните четири и повече пъти.

Това води до претоварвания по електрическата мрежа и ограничаване на допустимите включвания на компресора за единица време, по-бързото износване на двигателя и нуждата от чести ремонти. Когато компресорът е с регулируема производителност, се пуска да работи плавно, съответно, и броят на пусковете са по-малко.

С използване на датчици за следене "инверторът" поддържа постоянно работно налягане в системата с точност до 0,1 бар и моментално реагира на изменението на налягането в системата. Защото всеки излишен нагнетен „бар" налягане увеличава консумацията на енергия с 6-8%.

Най-значителният момент за икономия на енергия - това е точното съответствие на производителността на инвертора на реалните потребности от сгъстен въздух. В резултат скъпоструващите периоди на празен ход (когато асинхронният двигател на обикновения винтов компресор използва около 25% от номиналната си мощност) са сведени до минимум.

И накрая, това, което Делта Електроникс предлага, е специализираната серия СР2000 с вградени специални функции за управление на помпи и компресори. А също така функцията за вярното включване на до 4 компресора или помпи с един преобразувател, което намалява разходът за покупка на допълнителни регулатори до 4 пъти.

Ако обобщим, ползите са следните: по-точното поддържане на нивото на налягането; висока ефективност при работа на компресора в режим на частично натоварване; съответствие на използваната мощност на фактическия разход на сгъстения въздух; изключване на фазите на празен ход; изключване на превишаване на налягането и загуби на въздух при разтоварване на системата; намаление на пусковите токове и изключване на колебанията в електрическата мрежа по време на пусковете; възможност за използване на един честотен преобразувател с няколко компресора с номиналната мощност на регулатора.

Руслан Волковицкий, Мехатроникс,

официален представител на Делта Електроникс за България
Top