Трансформаторите от серията GREEN T.HE са екологосъобразно и енергийноефективно решение

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2014

Силовите трансформатори имат значителен потенциал за подобрение на дизайна с оглед намаляване въздействието им върху околната среда и постигане икономия на енергия. Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.10.2009 г. определя изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

В нея се акцентира върху опазване на околната среда от въздействието на продукти, свързани с енергопотреблението и намаляване емисиите на парниковите газове. По смисъла на член 2, параграф 1 от Директивата трансформаторите се считат за продукти, свързани с енергопотреблението. Това е посочено и в приетия от Европейската комисия Регламент №543/2014 за прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на малки, средни и големи силови трансформатори.

Legrand, в ролята на един от водещите европейски производители на продукти, свързани с енергопотреблението, винаги допринася за устойчивото развитие на технологиите. Новата серия GREEN T.HE - високоефективни сухи трансформатори на компанията, е поредният принос за опазване на околната среда и намаляване загубите на електроенергия.

Високоефективните модели от серията отговарят на изискванията на новия стандарт EN 50541-1. Този стандарт обхваща произвежданите трифазни сухи трансформатори с Sn=100-3 150 kVA, 50 Hz и UnЈ36 kV и въвежда нова класификация по отношение на загубите на празен ход (Po) - Ао; Во; Со; и загубите при натоварване (Pk) - Ак; Вк.

С представянето на Green T.HE, гамата сухи трансформатори на Legrand се разширява още, като включва, освен досегашните трансформатори с дистрибуционни загуби, и машини с изключително редуцирани загуби (АоАк). Високото качество на използваните материали и съответствието на стандарт EN 50541-1 са фундаменталните характеристики, които отличават тези нови високоефективни трансформатори от останалите решения на пазара.

С цел правилна обосновка на ползите от закупуването на нов трансформатор трябва да се обърне особено внимание на последващите оперативни разходи при експлоатацията на машината. Покупната цена за един трансформатор е само маргинална част от TCO (Total Ownership Cost), докато оперативните разходи (основно свързани със загубите) представляват над 80% от общата стойност.

Това означава, че за относително кратко време е възможно възстановяването на допълнителната инвестиция при покупката на трансформатор GREEN T.HE, сравнена с инвестицията при закупуване на трансформатор със стандартни загуби.

Намаляването на собствените загуби в трансформатора означава намаляване на СО2 емисиите и ограничаване на влиянието му върху околната среда като цяло. Доказано е, че за 20-годишна експлоатация един трансформатор GREEN T.HE може да намали с над 1500 тона емисиите на CO2 в атмосферата.

С новите модели GREEN T.HE Legrand предлага на своите клиенти продукт с изключително високо качество и надеждност. След края на експлоатационния му срок всички вложени в трансформатора материали лесно могат да бъдат рециклирани или депонирани по начин, посочен в PEP (Product Environmental Profile) документа, който описва влиянието върху околната среда на продукта по време на неговия жизнен цикъл - от извличането на материалите за изработка до тяхното рециклиране или депониране.

Благодарение на стандартния продукт и на специалните продукти, произведени по поръчка на клиента, Legrand успешно посреща нуждите на пазара. Съгласно новия Регламент (ЕС) № 548/2014 за екодизайн след 1 юли 2015 г. в 28 страни членки на ЕС ще бъде възможна продажбата само и единствено на високоефективни трансформатори, т. е. решения като GREEN T.HE на Legrand.

Андрей Йовчев,

техническа поддръжка и обучение, Льогранд България
Top