Мощните силови трансформатори от CHINT Electric се произвеждат по най-съвременните технологии

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2014

Задачата, касаеща енергийната ефективност в енергетиката, опира пряко до енергийната ефективност на конкретните съоръжения, работещи в системите й и в частност - енергийната ефективност на мощните силови трансформатори. Те са един от най-съществените елементи в мрежите.

За CHINT Electric решаването на горната задача започва от ниво изчисляване на трансформатора, продължава с целенасочени конструкторски решения и последващо производство, което разполага с най-съвременни компютърно управляеми CAD/CAM автоматизирани линии. Лабораторните изпитвания доказват качеството на продукта.

При изчисляването на трансформаторите се използва специализиран софтуер по метода на крайните елементи в 3D както по отношение на стоманените конструкции по притягане на магнитопровода, така и за общото му укрепване и казана. Заложената електротехническа стомана е плод на най-съвременните достижения в кристалографската структура и позволява възможно най-ниски специфични загуби.

При конструирането се прилагат решения от предварително симулиране на процесите чрез софтуер, предлагащ избор на оптимални форми на ръбовете, на главната, надлъжната и бариерната изолация, на магнитната система, както и на електрическото и магнитно поле в редица екстремни случаи.

Сред тях са екстремни пренапрежения, мълниеви импулси, недопускане на частични разряди, протичане на токове на късо съединение и др., като софтуерът позволява откриване на най-горещите точки и намаляване на локалните прегрявания.

В производството листовете за магнитопровода се режат на най-съвременна технологична линия, гарантираща пренебрежимо малки промени на структурата в зоната на рязане. Технологичният процес при подреждането, снадките, стягането и изправянето на магнитопровода осигуряват ниски загуби, минимални разсеяни потоци и паразитни токове, както и нисък шум. Намотките се изработват от транспониран проводник.

Практическото изпълнение на продукцията се доказва от сертифицирана изпитвателна лаборатория. За високото качество на силовите трансформатори в производството на CHINT Electric свидетелства KEMA сертификат. Произведените в CHINT Electric мощни силови трансформатори работят в повече от 100 държави по света, включително и в България.

Официален вносител е СЕМО ООД.

Васил Карайончев,

електроинженер В.Н., СЕМО
Top