Централната автоматизирана система Wago I/O-System 750 цялостно повишава ефективността

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Мрежово свързаните процеси с цялостна концепция за автоматизация позволяват енергийно ефективна експлоатация на пречиствателните инсталации във водния сектор. Основното предизвикателство при инженеринга и системите за управление се състои в обединяване в едно цяло на съоръженията, машините и сензорите на различни производители. Отлично решение за пречиствателни съоръжения за питейни и отпадни води е централната автоматизирана система Wago I/O-System 750.

Системата е базирана на повече от 500 функционални модула и създава възможност за пряко свързване на най-различни сензори и пренос на разнообразни, свързани чрез TCP/IP, аналогови и цифрови сигнали към пулта за управление. Решението позволява интелигентно и координирано управление на помпи, агрегати и вентилация, като се постига енергийно ефективно използване на отделните агрегати.

Освен това I/O системата на Wago дава възможност за дистанционно известяване на повреди, следене на нивото или запълване на дъждовните преливници с оглед контролиране на притока към пречиствателната инсталация. Така при системи със смесена вода се постига подходяща степен на концентрация на товара и оптимизиране процеса на пречистване.

Освен общата независимост от Fieldbus (протокол за пренос на данни) и серийната наличност на достъпни и открити връзки за измервателна техника и интегриране на цели съоръжения, HART комуникацията на Wago е стандартизирана. Тази достъпност на комуникацията дава възможност за интегриране сравнително лесно на нови съоръжения в бъдеще.

С оглед на това, че една инсталация за пречистване на отпадни води се експлоатира 10-15 години, внедрената техника за управление и контрол трябва да отговаря на изискванията за разполагаемост и дълъг живот. При избора на такава техника е необходимо да се вземат под внимание условията, при които работи инсталацията: силно агресивна, съответно корозивна атмосфера, обхват на съоръженията, както и частична класификация за взривоопасен обект.

За да не се налага прилагането на различни решения, системата I/O-System 750 е мащабируема. Така елементи от цялостната система могат неограничено да бъдат комбинирани помежду си. Платформата покрива изисквания като частично измерване на енергията, включително запаметяване на всички данни по процеса, за което се изисква проста настройка на автоматиката. Може да бъде създаден целеви мониторинг, а също система за мениджмънт, изобразяваща историята на процесите.

Модулният принцип на I/O-System 750 позволява на проектантите да изграждат и системи за приложения във взривоопасни зони. Освен това е възможно интегриране на технологията в по-сложни системи за визуализиране. Модулната и лесно надграждана техника за управление и контрол позволява още свързване и оптимизиране на отделните процеси при инсталации за пречистване на отпадни води.

В резултат, времето за инженеринг значително се съкращава. В допълнение се повишава ефективността и се намаляват разходите за ползвателите на пречиствателните съоръжения на всички етапи на технологичния процес: по-малко електроенергия, оптимална технология, по-малко отлагане на кал.

ВАГО Контакттехник
Top