Мехатроникс: Прилагането на AC моторни задвижвания от Делта Електроникс значително повишава енергийната ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Системите за водоснабдяване са важни за нашето ежедневие и се използват по целия свят в широк спектър от условията на живот. Във водния сектор разходите за захранване на помпи в отделни случаи достига над 70% от общите разходи за електрическа енергия.

Традиционната система за водоснабдяване, без честотно регулиране на AC мотор, може да осигури само едно постоянно налягане без оглед на потребление или моментни натоварвания. Добавяне на честотен регулатор от серия СР2000 на Делта Електроникс дава възможност на системата за захранване с вода да коригира налягането на водата в съответствие с изискванията. Това води до значителни икономии на вода и електричество, което е особено забележимо в среди с непоследователно подаване на водния поток.

Ползите от прилагането на AC моторни задвижвания включват осигуряване на ток при задействане на помпата в нива, които са номинални на ниво при работа на пълно налягане, което не позволява скокове от захранване и осигурява стабилност на електроенергийната система.

Задвижването намалява средната скорост на работа на помпата, за да се удължи нейният жизнен цикъл; предотвратява ефекта от хидравличен удар при активиране и изключване на системата и регулира скоростта на изхода в зависимост от нуждите, което намалява шанса за пълно натоварване и избягва шума при работа.

AC моторни задвижвания серия CP2000 се използват за контрол на работата на помпата в машини за водоснабдяване в преработващата промишленост. Моторно задвижване с датчик за налягане осигурява стабилен воден поток и непрекъснато подаване на вода към съоръженията.

Когато машината е в режим на готовност или няма търсене на вода, честотното управление влиза в режим на заспиване, докато водата е необходима отново и след това веднага осигурява постоянен воден дебит. Ефектът от този начин на управление е намаляване на разходите за електрическа енергия на помпите с от 10 до 30%.

Сред последните интересни проекти, реализирани с продукцията на Делта Електроникс, е автономна помпена станция, която няма външно захранване. През деня електричеството се осигурява от слънчеви клетки, които захранват инвертора и батериите. През нощта консумацията е намалена и е достатъчно да се захрани директно от батериите. Захранването е директно по DC шина както от слънчевите клетки, така и от батериите.

По този начин се намаляват разходите за допълнително електрическо оборудване и се опростява електрическата схема. Това позволява допълнителна икономия. Системата е оптималният вариант за отдалечени райони, където няма централно захранване или директно на полето. В тези отделни случаи, както се подразбира, разходите на потребителите за електрическа енергия, доставяна от енергийните оператори, могат да намалеят до 0%.

Руслан Волковицкий, Мехатроникс
Top