ВиВ Изоматик: Корекцията на фактора на мощност е ключова за енергийната ефективност

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Една от основните мерки за подобряване на енергийната ефективност е корекцията на фактора на мощност, при което кондензаторните батерии играят ключова роля. Фирма Circutor има повече от 20-годишен опит в компенсацията на реактивна енергия.

Последната разработка на компанията са така наречените високоустойчиви (heavy duty) батерии, които издържат постоянно претоварване 1,8 пъти над номиналния ток и 2,5 пъти кратковременно. Те издържат пиков ток до 400 пъти номиналния и имат време на живот до 150 000 часа, като производителят гарантира безотказна работа до 4 години.

Circutor предлага и капацитивни батерии за средно напрежение, регулатори на фактора на мощността, както и напълно комплектовани ККУ за ниско и средно напрежение. За инсталации с динамично променящ се фактор на мощността се предлагат ККУ и компоненти за компенсация на реактивна мощност на базата на полупроводникови комутатори.

Освен конвенционални системи, Circutor предлага и системи за приложение в инсталации, замърсени с хармоници - ККУ с индуктивни резонансни филтри и активни филтри за хармоници.

Последната разработка на фирмата са т. нар. ККУ с хибридна комутация OPTIM HYB. Системата се базира на комбинация от превключване на монофазни и трифазни кондензаторни батерии от специализиран контролер. По този начин реактивната енергия се компенсира много по-ефективно и по-прецизно, особено в небалансирани системи.

Друг важен елемент в ККУ са контакторите. Предлаганите специализирани контактори от General Electric осигуряват сигурна комутация на отделните групи кондензаторни батерии в най-тежки експлоатационни условия. Предлагаме и защита на отделните линии чрез разединители със стопяеми предпазители на фирма Jean Mueller.

Владимир Лазаров,

управител на фирма ВиВ Изоматик
Top