Мехатроникс: Филтърът на активна мощност APF2000 на Delta осигурява по-ефективно производство

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Съвременните средства за автоматизация ни предлагат по-удобен начин на живот и спестяват разходи от повишената ефективност на производството, но това също може да доведе до значителни проблеми с изкривяване на мощност, загуба на енергия, увеличаване на разходите поради влошаване на cos j и много други проблеми с качеството на захранването.

Качеството на енергията има голямо влияние върху енергийната ефективност. Чистата и ефективна енергийна система обикновено генерира синусоидална форма на сигнала, но електрическите съоръжения, използвани в индустрията с днешните средства на промишлена автоматизация, генерират несинусоидални токове, които са склонни да причиняват проблеми с качеството на енергия.

Напрежение или ток, реактивна енергия и небалансирани товари са често срещани проблеми, които понижават надеждността и енергийната ефективност, а също и увеличават разходите за експлоатация. Ето защо някои от основните притеснения в промишлеността са свързани с това как да се подобри качеството на електроенергията и как да се управляват електрическите мрежи.

Филтърът на активна мощност APF2000 от Delta е ключът към чиста мрежа за по-ефективно производство. APF2000 има 32-битов цифров микропроцесор, който следи за всички нередности в мрежата, за да компенсира незабавно различни видове хармоници и крайното подобряване на качеството на захранването. Перфектният контрол на хармонично изкривяване намалява загубата на електрическа и топлинна енергия.

APF2000 може да следи натоварване по ток и филтърни хармоници в реално време с помощта на токов трансформатор и да инжектира точно обратното по фаза на мрежата от компоненти, които трябва да се филтрират. Той може да даде изпреварващ и/или изоставащ реактивен ток в реално време, за да се подобри факторът на мощността и да се компенсира реактивната мощност.

Филтърът за активна мощност е с компактен дизайн, което дава възможност на потребителите ефективно да управляват пространството в него. Разполага с ярък TFT дисплей за подобрена визуализация и показване на повече параметри, с 65 536 цвята за по-реалистични изображения. Крайната мисия на APF2000 Delta е да осигури по-добро качество на енергия, по-ниски загуби и снижени разходи за поддръжка.

Руслан Волковицкий,

управител на фирма МехатрониксКлючови думи: Мехатроникс


Top