Продукти за компенсиране на реактивна енергия от Райкос Тех

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Вече повече от 7 години Райкос Тех представя и популяризира на българския пазар продуктите на италианската компания Ortea SpA - водещ европейски производител на индустриални стабилизатори на напрежение с мощност до 6 MVA, магнитни компоненти и специализирано електрооборудване за енергетиката и телекомуникациите.

След завършилото през м. ноември 2014 г. разширение на монтажната си площ компанията стартира производството на нов тип автоматични интегрирани системи за компенсиране на реактивна мощност. Уредите представляват компактни комплексни устройства за регулиране на реактивната мощност, породена от индуктивния характер на много промишлени консуматори.

Компенсаторите могат също така да коригират силно несинусоидалните токове на тези товари. Уредите от серията коригират фактора на мощността в две посоки - чрез намаляване на дефазирането между ток и напрежение и редуциране на хармоничните съставки на тока.

В зависимост от големината на хармоничните изкривявания в мрежата новият тип системи за компенсиране на реактивна енергия са разпределени в три серии - PFC103, PFC503 и PHF203.

Уредите от серията PFC10 са подходящо решение за индустриални предприятия или мощности, където изкривяванията от токови хармоници имат стойности по-ниски или равни на 12%. За изкривявания над 12% и до 27% са подходящи уредите от серията PFC503, а за стойности над 27% уредите от серията PHF203, които са с допълнително монтирани дефазиращи дросели.

Технически характеристики: мощности от 100 до 1000 kVAr; корпус от пасивирана стомана, боядисан с цвят RAL 7035; трансформатор за галванично разделяне на силовата от оперативната част (110V); високомощностен прекъсвач с блокировка на вратата; контактори с гасящи резистори за ограничаване на пусковия ток на кондензаторите; N07V-K самогасящ кабел според CEI 20/22/II стандарти.

Също така уредите се отличават с микропроцесорен блок за измерване и корекция на фактора на мощността; мрежов анализатор MCP4; трифазни метализирани полипропиленови кондензатори с 415 V АС (525 V АС) номинално напрежение и възможност за самовъзстановяване след пробив в изолацията; трифазен филтриращ дросел с честота 180 Hz и коефициент на реактиране 7,7% (за серията PHF203).

В заключение бихме искали да кажем, че използването на правилно избрана и оразмерена система за компенсиране на реактивна енергия повишава ефективността на електромрежата, редуцира разходите за електроенергия и поддръжка на инфраструктурата. Паралелно с това елиминирането на ефектите от хармонични изкривявания намалява натоварването на електропреносната мрежа и удължава експлоатационния срок на производственото оборудване.

Пламен Костов, управител на Райкос Тех
Top