СТИМАР: Предлагаме иновативни продукти за компенсиране на реактивна енергия

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Фирма СТИМАР предлага няколко иновативни продукта за компенсация на реактивна съставяща на тока. Сред тях са електронните превключватели за динамична компенсация на реактивната енергия и активните филтри за хармоници серия PQSine на водещия немски производител EPCOS.

Динамична компенсация на реактивната (индуктивна) енергия

Употребата на нови технологии в модерната индустрия изисква по-бързи и по-динамични кондензаторни уредби, които да могат да проследяват по-бързите процеси и да позволяват компенсация на реактивна енергия в реално време. Решението тук е т. нар. “динамична компенсация”.

Динамичната компенсация на реактивна мощност използва електронни превключватели (тиристорни модули) вместо стандартните капацитивни контактори. Това позволява, от една страна, неограничен брой превключващи операции, от друга осигурява изключително бързо време за реакция при промяна на товара.

Високите преходни токове са един от основните проблеми при превключване на кондензаторите посредством конвенционалните капацитивни контактори. Това се елиминира при употребата на тиристорни ключове, с което значително се удължава експлоатационният живот на кондензаторните батерии. Тиристорните ключове се произвеждат за напрежения от 230 до 690 V и за мощности от 10 до 200 kVAr.

Активни филтри за хармоници серия PQSine на EPCOS

Активните филтри за хармоници на EPCOS помагат за премахването на хармоничното замърсяване от електрическата мрежа, намаляват проблемите с качеството на мощността и за по-ефективно и надеждно използване на ел. енергия. Замърсяването с хармоници е нарастващ проблем с повишаване на употребата на силова електроника и нелинейни товари (като честотни преобразуватели, UPS, компютри, сървъри и т. н.).

Наличието на хармоници увеличава RMS тока в захранващите мрежи. Циркулацията на хармоничните токове през импеданса на системата създава хармоници по напрежение, които произвеждат изкривявания на напрежението и по този начин се влошава качеството на захранващото напрежение. Това води до по-високи разходи за ел. енергия, продукционни/технологични престои, прегрявания и повреда на оборудването.

Активните филтри за хармоници на EPCOS, Германия от серията PQSine са базирани на актуалното състояние на технологиите в силовата електроника. Те се монтират паралелно на замърсените товари. Активният филтър анализира линейния ток и свързаните хармоници и генерира компенсационен ток, което неутрализира хармоничните токове и създава почти синусоидално форма на вълната.

В допълнение към премахването на хармониците, активните филтри PQSine също така активно балансират товарите в трите фази, извършват динамична компенсация на реактивна енергия и дори компенсация на преходни процеси. Тези функции избягват линеен резонанс и гарантират висока производителност и надеждност.

Активните филтри се произвеждат за: хармонични токове от 60-600 А, основават се на модулен принцип; захранващи напрежения 180-529 V, а по заявка до 690 V; компенсират до 50-и хармоник.

Атанас Симеонов,

управител на фирма Стимар
Top