РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СТИГАЗ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СТИГАЗ„Ситигаз България” АД е дружество, основано през септември 2004 г., като 100% дъщерно на италианското дружество „Групо Сочета Газ Римини” АД. Предмет на дейност на фирмата е разпределение и продажба на природен газ в регион Тракия, след изграждане на собствена газоразпределителна мрежа в 29 общини. Лицензиите са за 35 години.

„Ситигаз България” АД предвижда в десетгодишен план да бъдат изградени около 1810 км газопроводи и да се инвестират около 300 милиона лева с очаквана годишна консумация от 300 милиона нм3 природен газ.

„Ситигаз България” АД предлага допълнително следните услуги на клиентите си:

• проектиране и изграждане на газови мрежи, газифициране, газови централи и когенерационни системи;

• управление и консултация на енергийни проекти в газоснабдяването и газоразпределението

• продажба на топлинна енергия от собствени централи

• енергийна ефективност, създаване на концепции и реализация

• пълно обслужване (комплект) на клиенти от едно гише за реализация на целия инвестиционен процес

• организиране на разсрочено плащане и други схеми на финансиране на газификация на клиенти

1360 София, ул. Адам Мицкевич 4А, тел.: 02/ 925 94 95, факс: 02/ 925 94 96, e-mail: sofia@citygas.bg
Top