Стимар, инж. Атанас Симеонов ВЕИ централите се нуждаят от надеждна мълниезащита

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

инж. Атанас Симеонов, ръководител инженерингова дейност в Стимар,

пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми инж. Симеонов, фирма Стимар е добре позната на българския пазар. В кои области развивате приоритетно дейността си в последните години? От какво е обусловен този избор?

Една от основните дейности на фирма Стимар е в областта на компенсацията на реактивна енергия и изграждането на комплектни кондензаторни уредби (ККУ), както и външната и вътрешната мълниезащита.

Също така наскоро се появи много голяма нужда от инсталация на реактори за компенсация на реактивна капацитивна енергия. Проблемът с капацитивната енергия се среща най-вече при фотоволтаични електроцентрали, както и при консуматори с много дълги захранващи кабели.

В последно време голям интерес представляват и измервателните уреди за параметрите на ел. мрежи, които предлагаме на пазара, както и изграждането на системи за енергиен мениджмънт.

За фирмите е от съществено значение да имат възможност да следят параметрите на електрическата си мрежа, както и събития. Особено за тези, които излизат на пазара на енергия, за да могат да правят статистики и анализи е важно да знаят как се изменя консумацията им на електроенергия във времето.

Предлагате разнообразни решения за компенсация на реактивната мощност. Какви са най-често срещаните проблеми в областта и какъв е Вашият отговор за тях?

Един от основните проблеми в областта на компенсацията на реактивната енергия е появата на хармоници, което е породено от нарасналата употреба на устройства, които генерират нелинейни токове.

Поради тяхното наличие се наблюдават следните ефекти: изключване на прекъсвачи и предпазители; претоварване на трансформаторите; претоварване на кондензаторните батерии; неизправности на електронния контрол и компютрите; грешки на измерване в измервателните системи. Това може да се избегне чрез последователно свързване на кондензаторите със специални филтърни реактори, които фирма Стимар предлага на пазара.

Както споменахме по-горе, наскоро се появи много голяма нужда от инсталация на реактори за компенсация на капацитивна енергия. Проблемът възникна най-вече след пускането на големите (над 100 kWp) фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) и вятърни генератори поради наличието на много дълги захранващи кабели.

Освен това при някои от инверторите на ФЕЦ вечер, след изключване на централата остават под напрежение голям брой кондензатори. Тогава тези централи връщат в мрежата капацитивна енергия. Когато тези централи са в режим на консумация, те заплащат солидни глоби (надбавки) за върнатата капацитивна енергия.

Необходимата мощност за компенсация за всяка централа е различна, защото зависи от много параметри - схема на свързване, тип инвертори и т.н. За тази цел ние осъществяваме измерване с енергиен анализатор и на база на резултатите от тези измервания, предлагаме конкретно решение.

Компанията е партньор на българския пазар на световноизвестния производител на продукти за защита и безопасност Dehn+Soehne. Кои са най-търсените техни решения у нас?

Сред най-търсените продукти на фирма Dehn+Soehne, Германия са специално разработените модулни арестери тип DEHNguard M YPV SCI ... (FM), специално за защита оборудването на фотоволтаични централи.

Иновативното тристъпално d.c. превключващо устройство прави тези арестери особено безопасни, така че те отговарят на изискванията на съвременните фотоволтаични системи. Характеристиките на модулния арестер от продуктовата гама Red/Line са също толкова уникални, колкото и на тристъпалното d.c. превключващо устройство.

Какви са очертаващите се пазарни тенденции в областта на мълниезащитата и в каква посока виждате технологичното бъдеще на този тип продукти?

Както може да видим, в областта на електроенергетиката съществуват някои типични иновации в производството на възобновяемата енергия с фотоволтаици, биогаз и вятърни генератори. Тези технологии имат нужда от инсталацията на надеждна външна мълниезащита.

Затова се нуждаят от изолирана конвенционална мълниезащита като най-сигурно решение за защита, каквито са и продуктите на Dehn+Soehne. Тяхната продуктова гама е изцяло ориентирана в този сегмент.
Top