Стимар извърши монтаж и мониторинг на компенсиращи реактори на 50MWp PV централи

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2016

През 2015 година фирма СТИМАР извърши монтаж на компенсация на капацитивната мощност, генерирана от фотоволтаичните централи Yambol Solar; Yambol Innimmo; Chargan 1; Chargan 2; Hanovo; Bezmer 1; Bezmer 2; Palauzovo; Chervenakovo, чиято обща инсталирана мощност е 50 MWp.

В процеса на обследване на ел. мрежата и извършените измервания специалистите на СТИМАР установиха, че е необходимо монтирането на общо 13 броя компенсиращи реактори с различна мощност.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия за производителите на енергия надбавката за върната реактивна капацитивна енергия се заплаща само през нощта, когато централите са в режим на потребление.

По тази причина през деня не е необходимо реакторите да работят и съответно - да консумират произведена от централите ел. енергия. Затова фирма СТИМАР извърши управление посредством контролери, които включват компенсиращата система само когато централите са в режим на потребление.

В процеса на експлоатация фирмата, обслужваща фотоволтаичните паркове, се свърза със СТИМАР със задачата да се извърши непрекъснат мониторинг и контрол на работата на компенсационните реактори.

Това е необходимо, защото при излизане от строя на даден елемент от компенсиращата система се начислява съответната надбавка, която при настоящите цени възлиза на 0,11 лв. на киловарчас. Ако не се открие проблемът навреме, той ще стане ясен в края на месеца, когато във фактурата бъде отразена съответната надбавка за върната реактивна енергия.

За този проект изграждането на мониторинг беше наложително, защото парковете са разположени на различни разстояния един от друг и не е възможен ежедневен технически надзор.

За да се извърши необходимият мониторинг, фирма СТИМАР предложи решение, което се състои в монтиране във всички централи на контролери, изпращащи в интернет всички измерени параметри: активна, реактивна мощност на местата на монтажа на реакторите, състояние на релето, управляващо реактора (включено/изключено), състояние на управляващия реактора контактор и др.

Всички тези данни се записват в сървър на клиента и по всяко време може да се наблюдава работата на реакторите както в реално време, така и графично и таблично - изменението на параметрите назад във времето.

Наред с това, за по-голяма сигурност, контролерите събират и в собствена памет .XLS (Ексел) тренд файлове, които могат да се изтеглят по всяко време, ако възникне някакъв проблем - повреда на сървъра, временна загуба на интернет свързаност и др.

Фирма СТИМАР предлага възможност за използване на собствен защитен сървър с инсталиран софтуер за мониторинг на електрическите параметри както за фотоволтаични централи, така и за предприятия. По този начин потребителите ще могат да имат достъп до данните, измерени от инсталираните си уреди през интернет от всяко място, по всяко време и със собствено потребителско име и парола.

Контролерите имат също възможност да изпращат e-mail за настъпили събития до клиента.

Така изградената система работи безупречно повече от 4-5 седмици. За повече информация - www.stimar-bg.com.


Top