Стимар: Следенето на параметрите на електрическите мрежи е от изключителна важност за енергийната ефективност на предприятията

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

В последно време за предприятията е от съществено значение да имат възможността да следят параметрите на електрическата си мрежа, както и събитията с цел оптимизиране разходите на електрическа енергия. Това важи в пълна сила за фирмите, които излизат на пазара на електроенергия, за да могат да изготвят товарови графици и да предвиждат измененията в консумацията на електроенергия във времето.

Фирма СТИМАР предлага цялостно изграждане на системи за дистанционно отчитане и анализ на параметрите на електрическата мрежа посредством електромери и енергийни анализатори. Предоставяме на нашите клиенти както хардуерната част, така и необходимия за целта софтуер.

Част от портфолиото решения на СТИМАР са многоканалните електромери Elnet-MC, които обединяват в едно до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера, енергиен анализатор Elnet-PQ - мощен анализатор с възможност за създаване на доклади в съответствие със стандарта EN 50160, анализатор Elnet-LT Color, Elnet-LTE и др. на израелската фирма Control Applications.

Предлагаме и софтуера ElnetWeb, предназначен да изтегля и съхранява измерените параметри от уредите, инсталирани в електрическата мрежа. В последствие, посредством лесния за употреба интерфейс, тази информация може да бъде анализирана от потребителите.

Нашите системи обхващат всички енергийни консуматори, захранвани с електроенергия. За да има пълна информация за потреблението, е много важно да бъдат обхванати всички консуматори на енергия, като анализаторите и електромерите трябва да бъдат монтирани на ключови места - входящи захранващи линии, силови трансформатори, отделни мощни агрегати или цялостни производствени линии.

Основните функционални характеристики на системата са

- Съвместимост с всички операционни системи под Windows;

- Многоезичен интерфейс - включително и на български език;

- Следене на параметрите от всяка точка на света посредством Интернет;

- Вход чрез потребителско име и парола с различни нива на достъп до системата;

- Възможност за изготвяне на доклади: Фактуриране и Консумирана Енергия;

- Възможност да се следят данните от уредите в реално време;

- Пълно графично и таблично представяне на измерените данни;

- Експортиране на данните в стандартен EXCEL файл;

- Показания за качеството на мощността: Отчет, съгласно EN 50160, във вълнова форма;

- Показания на събития, включително и аларми.

Първият и най-важен етап при внедряването е извършване на енергийно обследване и определяне местата за монтиране на анализаторите, както и съобразяване с конкретните изисквания на клиента. Необходимо е да се вземе решение къде и по какъв начин ще се инсталират анализаторите, както и кои точно уреди ще се използват за постигане на съответната цел. Трябва да се установи по какъв начин ще се осъществи комуникацията между уредите и сървъра. Следващите етапи включват монтаж на анализаторите и съпътстващите елементи, пускане в експлоатация на системата и обучение на персонала за работа със софтуера.

Една от най-важните задачи на тези системи е минимизиране разходите на електрическа енергия, като за тази цел са възможни няколко варианта:

1. Намаляване потреблението на електрическа енергия чрез анализ на натоварването на отделните агрегати, двигатели, трансформатори;

2. Постигане на оптимален фактор на мощността cos(phi), чрез компенсиране на реактивните товари в системата;

3. Оптимално разпределение на товаровите графици, използвайки тарифите за заплащане на енергия;

4. По литературни данни възможностите за икономия от тези мероприятия е минимум 10%.

Сред обектите, в които сме внедрявали нашата система, са: Атоменергоремонт, Козлодуй, Хъс - Лом, Белла - Пловдив, Каскада - Пловдив, Ваптех - Плевен, Никром - Тръбна Мебел - Ловеч и др.

инж. Атанас Симеонов, Стимар


Top