Стимар внедри системи за енергиен мениджмънт и управление на кондензаторните уредби във Ваптех ЕООД - Плевен

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

Системата за енергиен мениджмънт във Ваптех ЕООД - Плевен бе внедрена от фирма Стимар през 2012 г., като също така бе извършено автоматизиране на съществуващи комплектни кондензаторни уредби (ККУ). Преди намесата на Стимар, превключването на кондензаторните групи в съществуващата компенсационна уредба ставаше ръчно.

Фирмата извършва монтаж на 2 броя 16-канални регулатори тип Elnet-LTC, благодарение на което превключването на отделните кондензаторни стъпала става напълно автоматизирано.

Изградена е и система за енергиен мениджмънт, чиято цел е да следи всички ел. параметри, измерени от монтираните регулатори Elnet-LTC, а също и от допълнително монтирания на страна Средно Напрежение енергиен анализатор тип Elnet-LT.

По време на монтажа е положен 700 м комуникационен кабел и изградена връзка от регулаторите и енергийния анализатор до компютъра през RS485. На компютъра е инсталиран и специализираният уеб базиран Софтуер - ElnetWeb. Софтуерът изтегля периодично на всеки 5 минути измерените параметри от всичките инсталирани уреди и ги внедрява в собствена база данни.

В момента енергетиците във Ваптех имат достъп по данните, измерени от уредите по всяко време, и ги следят в графичен и табличен вид. Имат възможност да ги принтират, експортират в таблици в Excel и др. Те могат само с натискането на един бутон да създават отчети за консумираната енергия, а данните от монтираните уреди могат да се следят в реално време.

За улеснение на енергетиците интерфейсът е интуитивен и преведен изцяло на Български език. Достъпът до информацията става чрез потребителско име и парола, като по този начин може да се ограничи достъпът на неоторизирани лица изцяло или само до необходимите менюта. Ако компютърът, на който е инсталиран ElnetWeb се свърже в мрежа с други компютри, те също ще имат достъп до софтуера.

Така изградените системи за компенсация на реактивна енергия и за мониторинг спомагат за минимизиране разходите на ел. енергия, като намаляват потреблението на електрическа енергия чрез анализ на натоварването на трансформаторa. Освен това се постига оптимален фактор на мощността чрез компенсиране на реактивните товари в системата и елиминиране надбавките за реактивна енергия.

Други обекти, в които фирмата е внедрявала такава система, са Атоменергоремонт (Козлодуй), Хъс (Лом), Белла (Пловдив), Каскада (Пловдив), Никром (Ловеч), Алуком (Плевен) и др.

Уредите, които Стимар предлагат на пазара са няколко типа, в зависимост от необходимостта на съответния потребител:

• ElNet-LT Color: Мултифункционален трифазен енергиен мултиметър, който има възможност да следи необходимите параметри на ел. мрежите - ток, напрежение, мощности, действие като електромер, хармоници. Уредът има възможност за комуникация чрез стандартни протоколи по RS485/Ethernet;

• Elnet-PQ: Възможност да регистрира бързопроменящи се събития (пикове, пропадания на напрежението и др), създаване на отчети, съгласно EN50160;

• Elnet-MC: Многоканални електромери, обединяващи в един уред до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера.


Top