РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стимар, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Мощен енергиен анализатор за измерване

параметрите на ел. мрежи,

съгласно EN50160.

Възможност за запис на бързо

променящи се събития

(пикове, пропадане на напрежение и др.)

Многоканални електромери тип Elnet-MC

ElNet-MC са специално разработени

да измерват ел. параметрите както в

еднофазни, така и в трифазни мрежи.

Те обединяват в един уред до

12 трифазни или до

36 еднофазни електромера.

Уеб базиран софтуер ElnetWeb

- Изграждане на системи за мониторинг, анализ и контрол на ел. енергията

- Уеб базиран софтуер за създаване на отчети за консумираната енергия

- Многоезичен интерфейс, включително на Български езикTop