РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стимар, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСТИМАР ЕООД
www.stimar-bg.com

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛ.МРЕЖИ

МНОГОКАНАЛНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ
УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ на ел. мрежи
ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗАТОРИ с EN50160 доклади
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ анализ и контрол на ел. енергията
УЕБ БАЗИРАН СОФТУЕР за създаване на отчети за консумираната енергия, трендове и др.

 

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНА
МОЩНОСТ - cos(phi).
АКТИВНИ ФИЛТРИ за хармоници


София
бул.Рожен №2Б
GSM: +359 888 977 043
office@stimar.comTop