РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стимар, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com


София
бул.Рожен №2Б
GSM: +359 888 977 043
office@stimar.com

 

• Шунтови реактори НН от 2 kVAr до 100 kVAr

• Шунтови реактори СрН от 70 kVAr до 800 kVAr

• Статични компенсатори на реактивна енергия (индуктивна и капацитивна)

• Регулатори на cos(phi) за двупосочна компенсация на реактивна енергияTop