РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стимар, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ И ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

СТИМАР

София, бул. Рожен 25
GSM: + 359 888 977 043
e-mail: office@stimar.com1 - PV Система
DEHNcube

2 - Външна мълниезащита

3 - Офиси
DEHNNrail; DEHNpatch

4 - Сървърни помещения
DEHNguard; BLITZDUCTORconnect

5 - Противопожарна система
DEHNguard ACI

6 - Заземителна система

7 - Дизелгенератор
DEHNguard ACI; DEHNpatch

8 - Еквипотенциално свързване
Top