Стойността на дългогодишната традиция в индустрията

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2022 • 12.09.2022

Стойността на дългогодишната традиция в индустрията

CANTONI GROUP, базирана в минно-добивния регион на Полша, е пионер в производството на електродвигатели. Продуктовото й портфолио включва асинхронни двигатели, признати в цял свят като безопасни, надеждни и издръжливи при експлоатация в най-тежките работни условия.

Най-новото предложение от Cantoni Motors е серията взривобезопасни трифазни електродвигатели с ротор накъсо и ефективност клас IE3, проектирани за химическата промишленост. Тези двигатели са подходящи за експлоатация в помещения (зона 1 или 2), в които може да има взривоопасни смеси на запалими газове и изпарения на течности с въздух от Група II и температурни класове T1....T5.

Електродвигателите са сертифицирани за Група II C в целия обхват (могат да се използват също за приложения, включващи Група IIB и Група IIA). Те гарантират високо ниво на безопасност (категория оборудване 2G) и са в съответствие с директива ATEX 2014/34/ЕС и хармонизираните стандарти IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1 и IEC 60079-7.

Компанията предлага богата селекция от други взривобезопасни двигатели, включително искробезопасни двигатели, съгласно IEC и Class I Div 2 NEMA; защитени срещу прахово запалване електродвигатели съгласно IEC и Class II Div 2 NEMA; електродвигатели с повишено ниво на безопасност, както и такива, предназначени за минната индустрия.

За повече информация моля посетете www.cantonigroup.com.

 


 


Top