Стратекс: Предлагаме решения за широк спектър от критични приложения в индустрията

ЕлектроенергетикаТема на брояСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Михаил Янков, управител на Стратекс,

пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Янков, бихте ли представили себе си и дейността на фирмата, която представлявате?

Фирма Стратекс (Stratex self-contained energy systems) е създадена през 1997г. Предлагаме и реализираме решения за резервни и автономни DC и AC електрозахранвания, покриващи най-високите изисквания за надеждност и непрекъсваемост.

При изпълнение на проекти интегрираме продукти на световни производители и дългогодишни наши партньори, като Yuasa Battery - VRLA акумулаторни батерии, Chloride/Emerson - UPS системи и индустриални AC/DC захранвания, Tripp Lite - UPS устройства и IT окомплектовка, Pramac - дизелови генератори, Kyocera Solar - фотоволтаични модули и други.

Кои са акцентите в портфолиото ви продукти и услуги и какви са конкурентните им предимства?

За индустриални приложения акцентираме върху използването на така наречените VRLA (Valve Regulated Lead Acid ) акумулаторни батерии. Те са необслужваеми и херметизирани оловно-киселинни батерии. Надеждността на оборудването за резервно захранване е свързанa преди всичко с качеството на използваните VRLA батерии.

Stratex предлага комплексни решения за защита на критични приложения. Основното им конкурентно предимство е високото качество и надеждност при най-ниска цена на експлоатационните разходи в дългосрoчен план.

Сервизната ни политика е изградена на принципа за регулярно сервизно обслужване и техническа поддръжка на инсталираното от нас оборудване през целия му експлоатационен живот. Периодичните проверки с тестове за контрол на състоянието на батериите и тяхната своевременна подмяна при необходимост са в основата на надеждната и безаварийна работа на автономните системи.

Какви приложения намират предлаганите от вашата фирма решения? Разкажете за най-интересните проекти, които сте реализирали наскоро.

Предлаганите от Stratex продукти и системи покриват широк спектър от критични приложения в областите енергетика, промишленост, телекомуникации, транспорт, сигнално-охранителна и видеотехника, мобилни захранвания, възобновяеми източници и други.

Сред най-интересните проекти, реализирани от нашата фирма, е система от съвместно работещи UPS 300 kVA и дизелов генератор 600 kVA в производствен завод на СЕ Борднетце България в гр. Мездра, както и паралелна "Redundant 1+1" UPS система от 2 x 250 kVA непрекъсваеми токозахранващи устройства в сградата на VM Ware в гр. София.

В ТЕЦ / Топлофикация - гр. Плевен наскоро инсталирахме индустриална 220 VDC VRLA акумулаторна батерия Yuasa от серията Endurance с токоизправител. Друг много интересен проект бе реализирането на дизелов генератор 220 kVA със система за автоматично резервно захранване на лифтова станция на 1800 м надморска височина в гр. Сопот.

Какви иновативни технологии внедрявате в дейността си? Какви са актуалните тенденции в областта?

VRLA херметизираните акумулаторни батерии са напълно необслужваеми, а липсата на вредни газови емисии при работата им позволява инсталирането им в помещения, където постоянно работят хора, без това да е опасно за здравето им. Те са незаменими за вграждане в UPS устройства и системи за сигурност и наблюдение, използвани в офиси, промишлени сгради, центрове за обработка на данни, резервни захранвания в самолети и авиолайнери.

Решенията, които реализираме са подходящи за електроцентрали и подстанции в енергетиката, UPS - непрекъсваеми системи от 0,5 kVA до 1 МVA, всевъзможни стационарни и мобилни DC захранвания, съхранение на ВЕИ енергия. Като основен дистрибутор за България на европейския производител Yuasa Battery, имаме възможността да предлагаме на своите клиенти и партньори всички нови и иновативни достижения на компанията.

Освен широко разпространените стандартни модели, предлагаме индустриални серии EN/ENL - Endurance с до над 15 години експлоатационен живот за стационарни приложения, Cyclic серии за циклични, соларни и тягови приложения, FT - Front Terminal модели за вграждане в 19" Rack-системи, High-Rate Discharge серии с повишени капацитети за UPS системи и др. Актуална тенденция е навлизането в индустриалния и транспортен сектор на литиевите (Li-ION, Li-POL, LiFePO4 и др.) акумулаторни батерии.

Какви са плановете ви за бъдещо развитие на българския пазар?

Виждаме голям потенциал за развитие както в областта на VRLA батериите за циклични приложения, така и на масово навлизащите в индустрията LiFePO4 литиеви акумулаторни батерии. Предизвикателството пред нас е да разработваме и предлагаме адекватни решения, отразяващи изключително динамичните и бързо развиващи се технологии и новости в областта.

С оглед икономическата ситуация в България сред основните ни приоритети са средните и малки потребители, които търсят решение на ежедневните си проблеми с непостоянно и лошо електрозахранване. Непрекъснато нарастват потребностите от мобилни и специализирани електрозахранвания.

Все по-голяма актуалност придобива и проблемът със съхранението и многократното използване на енергията, както от мрежата, така и от възобновяеми източници като слънце и вятър.
Top