РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СТРАТЕКС, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СТРАТЕКСИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ

ЗА АВТОНОМНО И РЕЗЕРВНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

www.StratexPower.com

СТРАТЕКС ООД - гр. София 1172

ул. Апостол Карамитев 7 - Офис 1

тел.: 02 / 80 66 440 ; 80 66 430

e-mail: office@StratexPower.comTop