Свободен, борсов и балансиращ пазар на ел. енергия - предизвикателство и възможност за положителни финансови резултати

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2018

Ние в Лонг Ман Холдниг се радваме, че можем да отчетем положителни резултати от работата си на свободния електроенергиен пазар в последната една година откакто процесът на либерализация навлезе в своята по-активна фаза. Въпреки динамичната и несигурна среда, и предизвикателствата, които постави пред всички ВЕИ производители развитието на пазара на балансираща енергия и свободния пазар на търговия с електроенергия, ние в Лонг Ман Холдинг успяхме да доведем дейността на всички наши клиенти производители на електроенергия от вятър до положителни финансови резултати, възползвайки се от новите възможности, които същият този пазар предлага.

В резултат на това, осъзнавайки финансовия ефект и важността от адекватни, информирани и навременни действия и решения, всички производители на ел.енергия от вятър, които обслужваме, увеличиха обхвата на договорите за административно управление на вятърните си паркове, като включиха направление "Свободен и балансиращ пазар". Клиентите, които сами извършват търговското управление на парковете си се възползваха от експертността ни в това направление на дейността и сключиха договори именно за него. Този факт ни дава възможност да увеличаваме контактите и работата с търговци на електроенергия, координатори на балансиращи групи, фирми за прогнозиране, като целта ни е да поддържаме и увеличаваме положителния финансов ефект за производителите в условията на по-голямо предлагане и нарастваща конкуренция на електроенергийния пазар.

Успоредно с новите направления в административното управление, компанията запазва тенденцията от последните години за развитие на техническата поддръжка и технически мениджмънт на вятърните паркове по време на тяхната експлоатация.

Сключеният през 2017г. нов договор за техническа поддръжка с един от най-големите собственици на вятърни паркове в Европа- ERG Renew, увеличи управляваните от Лонг Ман Холдинг търговско и технически мощности на 217 МВ и така той се превърна в най-големия независим оператор на вятърни паркове в България.

Лонг Ман Холдинг АД, www.longman-bg.com

Лонг Ман ООД - 9005 Варна, ЖК Чайка, бл.196, ет.2, офис 3

тел: 052 622 650, e: info@longman-bg.com

Ей Би Си Уинд Фарм ООД - 9650 Каварна, Шабленско шосе, ВП Лонг Ман

тел: 0896 889 754, e: info@abcwindfarm.com


Top