РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СЖС БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СЖС БЪЛГАРИЯИЗПИТВАНЕ НА МАСЛА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Изпитването на маслата по време на експлоатация осигурява намаляване на разходите и е диагностичен инструмент, който може да се използва в много сфери на индустрията като – енергетика, транспорт, строителство, добив на полезни изкопаеми и т.н. Осигурявайки ранно предупреждение за потенциалните проблеми, този метод гарантира както намаляване на разходите за ремонт и поддръжка, така и увеличаване на производителността чрез намаляване на престоите на оборудването.

Подобно на лекарят, който изследва кръвна проба, за да диагностицира заболяването и да назначи лечение, „СЖС България” чрез прецизни лабораторни анализи на масло в употреба може да диагностицира както проблеми с механизма, в който работи, така и периода за експлоатация на маслото.

Едновременно с докладването на резултатите от лабораторните анализи ние предоставяме информация относно това какво говорят данните и препоръки за последващи действия.

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1784, Цариградско Шосе 115Г, Мегапарк етаж 6 зона Ц, t +359 29 10 15, f +359 29 81 81 43

Адрес за кореспонденция: 8008 Бургас, ул. Транспортна, Бизнес Център „Кондоско”, офис 4, t +359 56 841920Top