Т&Д Инженеринг предлага широка гама услуги в областта на енергетиката

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2017

Т&Д Инженеринг подготвя проекти за проучване и обследване на съществуващото положение и техническото състояние на подстанции, доставка на необходимото оборудване за обновяването им и цялостно изграждане на автоматизирана система за телеуправление, телесигнализация и енергиен мениджмънт.

Реконструирайки подстанции, компанията предлага не само рехабилитация на закрити разпределителни уредби (ЗРУ) средно напрежение, но и ремонт на ел. част и изграждане на табла за управление, като се използват най-съвременните технологии в релейните защити, измервателната техника и SCADA системите. Основавайки се на дългогодишния си опит, T&Д Инженеринг проектира и изпълнява първичната и вторичната комутация и телемеханиката.

Проектантите ни познават основното оборудване на почти всички големи европейски фирми производители на апаратура за високо и средно напрежение, използвано в такива проекти, а наши партньори са водещи компании в бранша като ABB, Siemens, General Electric, Schneider Electric и други.

Фирмата проектира и произвежда релейни и командни табла, които се доставят напълно оборудвани, окабелени и изпитани, оборудвани с апаратура от всички известни европейски производители. Доставят се и електротехническо оборудване и материали по спецификации на клиента.

Т&Д Инженеринг настройва и изпитва релейни защити, като предлага и конфигурирането им съобразно конкретния проект чрез използване на съответните програмни продукти.


Top