РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Т & Д Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т & Д Инженеринг• Инженерингова дейност в областта на енергетиката, електротехниката, електрониката;

• Изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери и средства за автоматизация

• Настройки и програмиране на PLC и SCADA системи;

• Производство на специализирани контролери и необходимото програмно осигуряване за тях;

• Специализиран софтуер;

“Т и Д Инженеринг” ЕООД

гр. Варна 9010, п.к. 243, ж.к. “Изгрев” 865, тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658, e-mail: datt@mnet.bg, office@tid-engineering.bg, www.tid-engineering.bgTop