РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Т и Д Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т и Д Инженеринг• Изграждане на системи за мониторинг за предаване на данни в реално време на ВЕИ;

• Изграждане на системи за телеуправление и телемеханика за ВЕИ;

• Изграждане на SCADA системи;

• Реконструкция и модернизация на подстанции;

• Разработка на специализиран софтуер;

• Инженерингова дейност в областта на електротехниката, енергетиката и индустрията;

• Проектиране и производство на контролни и релейни табла;

• Реконструкция и модернизация на кранове.

T&D Engineering

Варна 9010, п.к. 243, ж.к. “Изгрев” 865

тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658; datt@mnet.bg, office@tid-engineering.bg

www.tid-engineering.bgTop