Табла на Rittal 13 години работят при агресивни условия в рудник Трояново-3

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Мини Марица-изток ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие на територията на страната, което експлоатира "Източномаришкото лигнитно находище" и е с важно значение за националния енергиен баланс.

С оглед на дейността си, компанията разполага с тежко минно оборудване (ТМО), което включва роторни и верижни багери, насипообразуватели (абзетцери), гумено-лентови транспортьори (ГЛТ) и задвижващи и обръщателни станции за тях. Поради изключително тежките условия в откритите рудници, които компанията експлоатира, качеството и надеждността на техниката е от изключителна важност. Затова и компанията се стреми към поетапна рехабилитация на действащото оборудване.

Проектът за рехабилитация на машините на рудник Трояново-3 започва от багер-претоварач BRs 1400, закупен от Германия. "От там нататък бяха рехабилитирани повечето багери. На багерите Rs 1200, работещи в добивите на трите рудника е извършена пълна модернизация на електрическата и механичната част.

Освен пълните рехабилитации,бяха извършени и частични рехабилитации по ел.част с подмяна на системите за управление. По този начин бяха модернизирани багери Rs 1301 и ЕRs 710. В трите рудника работят още три багера тип ЕRs 710, като към момента тече процедура за тяхната рехабилитацията.

Модернизацията на багерите е необходима, за да поддържаме 24-часовия режим на работа рудниците и да осигуряваме ритмично подаване на въглища към консуматори", разказва Иван Иванов, ръководител отдел Електрооборудване в Мини Марица-изток.

Инж. Иванов споделя, че като технологично решение за рехабилитацията са избрани таблата на Rittal. "Благодарение на тях се постига максимална оптимизация на работата, по-малки престои, по-добро захранване на консуматорите с въглища, по-малко проблеми за персонала.

Стана ясно, че са подходящи за експлоатация в тази агресивна среда. На тази база взехме решение да изберем именно тях", допълва той. От Мини Марица-изток правят предварителни проби с решения от различни фирми. "Изпробвахме и табла от български производители, както и от други международни компании. Оказа се, че има проблеми с целостта на повърхностния слой, корозиране и че голяма част от тях са неустойчиви на условията, в които се работи при нас", пояснява инж. Иванов.

В експлоатация на багера-претоварач BRs 1400 са общо 12 броя стоящи табла на Rittal. Шинната система в таблата също е произведена от фирмата. "Монтираните в оборудване на Мини Марица-изток системи от Rittal включват: клемни кутии, основни табла за монтаж на стена серия АЕ, ел. табла за монтаж на стена (общо три вида, като основната серия е АЕ), както и свободно стоящи шкафове за сглобяване в редици TS 8 със съответната шинна система RiLine60.

За постигане на оптимални работни условия на апаратурата шкафовете са климатизирани. Високата степен на защита и вградения разделителен панел в TS редицата осигуряват оптимално охлаждане с минимален разход, аналогичен на този при шкафовете SE 8 тип - моноблок", информират от фирма Ритал.

Продуктите на фирмата се оказват единственото подходящо решение за агресивните условия в рудника. В допълнение към агресивната среда от наличието на сяра във въглищата, са високите температури през лятото, ниските през зимата и голямата запрашеност през цялото време.

"Фирмите, които по-късно извършваха рехабилитация на другите багери, установиха, че таблата на Rittal отговарят на изискванията на средата и също заложиха на такива", разказва Иван Иванов. По думите му, за 13-годишната си експлоатация на открито в рудник Трояново -3, таблата не са дали нито един дефект.

По изискване на Мини Марица-изток фирмите, които извършват модернизация на оборудването, имат ангажимент две години след това да осигуряват и гаранционна поддръжка. От първите модернизации на оборудването в трите рудника насам са монтирани много индустриални табла и системи на Rittal. "След като се запознаят с условията и с работещите тук решения, фирмите сами избират продукти на Rittal за да гарантират безпроблемна експлоатация", обяснява ръководителят на отдел Електрооборудване в дружеството.

През последните години фирма Ритал провежда мащабна разяснителна кампания, посветена на приложения на продукти на Rittal в мините в България. Демонстрационният камион на немската компания три пъти е посещавал рудниците на Мини Марица-изток. От фирмата уточняват, че влагат сериозни усилия в тази информационна инициатива, за да запознаят и други предприятия и специалисти в бранша със спецификите на продуктовата гама на Rittal.

"Особено характерно за марката Rittal е оптималното съотношение цена-качество на решенията и изключително доброто им представяне във времето, което прави инвестицията в тях високо ефективна в дългосрочен план", категорични са от фирма Ритал и допълват, че дружеството е знаково предприятие в бранша и сериозна референция за качеството на внедрените решения.

От Мини Марица-Изток определят Rittal като отличен партньор, с който се радват на дългогодишно безпроблемно сътрудничество. "Имаме текущ договор, в който са заложени продукти на Rittal, свързан с преустройството на участък добив в рудник Трояново 1, осигуряващ основното подаване на въглища за ТЕЦ "Марица-Изток-2" ЕАД.

Така със собствени сили и компетенция и с оказана голяма техническа помощ от Rittal, правим рехабилитация на съоръженията. Голямо удобство за нас е, че фирмата има големи складови наличности в София и доставките се осъществят в много кратък срок", информира инж. Иван Иванов.

"Условията на експлоатация в съчетание с времето безмилостно отсяват решенията, които са подходящи за нас и затова в последните години Мини Марица-изток ЕАД залагат на качеството за да намалят инвестиционните и експлоатационните си разходи", заявява в заключение той.


Top