ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза 8-годишнина

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 4, 2019 • 04.07.2019

ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза 8-годишнина

ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза 8-мата годишнина от началото на търговската си експлоатация. От 3 юни 2011 г. до днес двата енергоблока на въглищната електроцентрала са произвели над 28 млн.

MWh електроенергия, което се равнява приблизително на потреблението на 1 млн. български домакинства. За 8 години ТЕЦ AES Гълъбово е достигнала 88,5% разполагаемост от над 37 млн. MWh. Централата е ключова за осигуряване сигурността на електроенергийните доставки и стабилността на българската електроенергийна система.

През 2018 г. ЕСО е използвал централата 8200 часа в режим за първично регулиране и 13 700 часа във вторично регулиране. ТЕЦ AES Гълъбово работи само с български лигнитни въглища, добити в Мини Марица изток, като годишно използва до 5,5 млн. т въглища, гарантирайки трудова заетост за около 2000 миньори. В резултат на внедрените модерни технологии за опазване на околната среда сероочистващата инсталация на ТЕЦ AES Гълъбово достига средногодишна ефективност над 97%, заявяват от централата.


Top