TЕЦ AES Гълъбово отчете нов пик в производството на електроенергия

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2022 • 12.09.2022

TЕЦ AES Гълъбово отчете нов пик в производството на електроенергия

ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза нов пик в производството на електроенергия през месец юли, съобщават от дружеството. Най-модерната въглищна централа в страната е осигурила 370 725 MWh надеждна електроенергия за българските потребители. Това е с над 20% повече спрямо произведената електроенергия през месец юли година по-рано. Производственият резултат за месеца е най-голямото месечно производство от началото на годината и е едно от най-големите месечни производства въобще от пускането на централата в експлоатация до днес.

Генерираната през юли от ТЕЦ AES Гълъбово електроенергия се равнява на средното месечно потребление на около 1 150 000 български домакинства. Това означава, че през миналия месец всяко четвърто домакинство в България е използвало електроенергия, която е произведена единствено от български лигнитни въглища и осигурена от двата енергоблока на централата.
“Като контрапункт на непрекъснато растящите цени на енергийните носители, повлияни от глобалната конюнктура, ТЕЦ AES Гълъбово продължава да играе важна роля за поддържане на социално поносими цени на електроенергията в страната, защото използва само местен енергиен ресурс”, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.
Top