ТЕЦ Варна инвестира в нова модерна парогазова мощност

ТоплоенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 4, 2021 • 27.07.2021

ТЕЦ Варна инвестира в нова модерна парогазова мощност

На 2 юни 2021 г. ТЕЦ Варна сключи договор с руските компании ОАО “Ракитянски арматурен завод”, ПАО “Тръбна металургична компания” и АО “Атоменергомаш” за разработване на технико-икономически модел за реконструкция на централата с технология на Siemens.

Реконструкцията включва изграждането на два нови енергоблока с комбиниран парогазов цикъл на мястото на старите блокове от 1 до 3, строени през 60-те години на 20 век и изведени от експлоатация.

Общата инсталирана мощност на новото съоръжение е 550 МВт – два блока, всеки от които с мощност 275 МВт.

Технологията е избрана заради високата й ефективност, посочват от ТЕЦ Варна. На всеки от новите блокове ще бъдат монтирани две газови турбини Siemens SGT5-2000E с производителност по ISO 54,3% и възможност за горене на водород до 30%, две парни турбини, както и съответното електрическо и помощно оборудване. Общата стойност на проекта е приблизително 450 млн. евро. Очаква се проектът да бъде завършен и въведен в експлоатация в началото на 2025 г.
Top